Energie

Energie

De fossiele brandstoffen worden schaars en de energiekosten gaan daarmee omhoog, maar er zijn voldoende duurzame alternatieven. Naast de zon zijn ook de wind, water, de aardkorst en biomassa duurzame energiebronnen die onuitputtelijk zijn. Deze bronnen zorgen ervoor dat we onafhankelijk worden van fossiele brandstoffen.


Bij de beperking van het gebruik van fossiele brandstoffen is de trias energetica leidend;

stap 1; Beperk de energievraag
goed geïsoleerd en luchtdicht bouwen

stap 2; Gebruik hernieuwbare energiebronnen
bodemwarmte, zonne-energie, wind, biomassa, waterkracht

stap 3; Gebruik eindige energiebronnen efficiënt
hoog rendement installaties

Een nieuwe methode, de Nieuwe Stappenstrategie, voegt een stap toe: hergebruik van afvalstromen, zoals afvalwater, huis- en tuinafval en restwarmte. Afvalwater kan bijvoorbeeld worden gezuiverd en omgezet naar biogas dat weer gebruikt kan worden als energie. Een ander voorbeeld is het gebruiken van de restwarmte van een supermarkt voor het verwarmen van appartementen.

Nieuwe stappenstrategie

Nieuwe stappenstrategie:

Stap 1; Beperk de vraag naar energie door bijvoorbeeld  isolatie en kierdichting.

Zie thema isolatie
Zie thema Passief Bouwen

Stap 2; Gebruik reststromen

Zie bijvoorbeeld oplossingen warmte terug winning

Stap 3; Gebruik duurzame energiebronnen

zonne-energie:
Over de hele wereld genomen levert de zon 120.000 TW. Tegen een wereldwijde energiebehoefte van 16 TW is dit immens veel. De energie kan door technische beperkingen tot heden maar voor een klein deel worden gewonnen.
Er kunne drie typen zonne-energie worden onderscheiden: enerzijds de omzetting van zonnestraling in elektriciteit (zonnestroom of fotovoltaïsche zonne-energie), anderzijds de omzetting van zonnestraling in warmte (zonnewarmte of thermische zonne-energie) en passieve zonne-energie.

windenergie:
Deskundigen schatten dat er over de hele wereld totaal 1200TW aan windenergie aanwezig is, terwijl de wereldwijde energiebehoefte, geschat wordt op 16TW.
In 2009 was rond 5% van de electriciteit afkomstig uit ongeveer 2000 windturbines. Deze windturbines hebben een gezamenlijk vermogen van 2.200 MW en leveren gemiddeld 5,2 miljard kWh per jaar. Dat is net zoveel als het verbruik van ruim 1,5 miljoen huishoudens oftewel 20 procent van alle Nederlandse huishoudens.
Voordelen; milieuvriendelijk, onuitputtelijk, hoge rendementen molenparken, goede energiebalans
Nadelen; wisselwerking tekort/overschot, opslag, aantasting landschap, wisselvallig

bodemenergie
De buitenste 6000 meter van de aardkorst bevat een hoeveelheid thermische energie die omgerekend meer dan vijftigduizend keer groter is dan de energie van alle aardolie en gasvoorraden in de wereld.
Onder geothermie, aardwarmte of bodemwarmte wordt vaak in brede zin verstaan het benutten van de hernieuwbare energie van de aarde. De drie belangrijkste technieken van bodemenergie zijn het ontrekken van warmte door een bodemwarmtewisselaar, opslag van energie in de ondergrond (WKO) en het benutten van geothermie.
Voordelen; milieuvriendelijk, onuitputtelijk, praktisch onzichtbaar, altijd beschikbaar
Nadelen; hoge investeringskosten, technische risico’s

biomassa
In 2009 was ruim 50% van de groene energie afkomstig uit biomassa. Wind-, water- en zonnekracht zijn de bekendste bronnen van hernieuwbare energie in Europa, maar ruim 70 procent van de groene energie in de EU komt uit een ander bron: biomassa. Via verbranding, vergisting en vergassing wordt energie uit biomassa gewonnen.
Opgelet moet worden in hoeverre biomassa echt duurzaam is en niet ten koste gaat van bijvoorbeeld voedselproductie.
Voorbeelden; goedkoop, gebruik van afvalstoffen, onuitputtelijk, CO2 neutraal
Nadelen; ontbossing, food vs fuel, fijnstof, landgebruik

warmtepomp
Een warmtepomp is het beste te vergelijken met een omgekeerde koelkast. Een koelkast koelt door koelvloeistof te laten verdampen dat warmte verzamelt in de koelkast, en die warmte aan de achterzijde via een soort radiator afstaat aan de lucht in de keuken.
Een warmtepomp werkt precies andersom en verzamelt warmte buiten (uit bijvoorbeeld de buitenlucht, de bodem of het grondwater) en geeft die warmte binnen aan je CV installatie af om het water voor je verwarming of tapwater te verwarmen.

Stap 4: Gebruik eindige bronnen efficient

Boiler TitanoSmart Pro van Ferroli

De Ferroli TitanoSmart Pro is een all-in-one unit met (geïntegreerde) boiler voor de particuliere sector en de collectieve laagtemperatuur systemen.

Brink Luchtverwarming

Dit innovatieve type verwarming brengt continu verse, gefilterde, verwarmde of gekoelde lucht naar de ruimten in uw huis of (kantoor)gebouw

CV ketel elektrisch van Masterwatt

In combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen kan een elektrische cv ketel uiterst efficiënt omgaan met energie.

CV Ketel HRE eVita van Remeha

De HR-ketel is inmiddels gemeengoed in Nederland. HR staat voor Hoog Rendement en komt overeen met een rendement van 107% voor het verwarmen van een woning en het leveren van warm tapwater.

Daglicht via Solatubes van Techcomlight

Het Solatube® daglichtsysteem is een systeem dat met een kleine lichtkoepel daglicht opvangt.

Dakelement voor PV panelen Slimfix Solar van Isobouw

SlimFix Solar van Isobouw is een dakelement dat volledig is afgestemd op de eisen die gesteld worden aan de toepassing van zonnepanelen

Doorstroom waterverwarmers van Clage

Doorstroomwaterverwarmers van CLAGE verwarmen slechts zoveel doorstromend water als nodig is.

Douche WTW Itho Daalderop

De warmte uit het douchewater wordt teruggewonnen en gebruikt om het water opnieuw te verwarmen.

Energiemanager van Solarwatt

Met de Energy Manager biedt Solarwatt een compleet systeem voor een uiterst gemakkelijke aansturing en optimaal gebruik van de eigen stroom.

Glas solar van Hermans Techniglaz

Hermans Techniglaz solar oplossingen bestaan uit semi transparante PV panelen en PV leien.

Groen dak concept met PV van Natura Daken+

Natura Daken + is specialist op het gebied van milieuvriendelijke dakoplossingen en dakrenovatie met dakdichting, groen en PV.

Groen schuindak concept met PV van Greenpad

De GreenPad is een duurzaam dak concept dat speciaal ontwikkeld is voor hellende daken.

Luchtzuivering Pure induct van Brink Climate Systems

De Pure induct zorgt er door middel van positieve ionisatie voor dat stofdeeltjes afgevangen worden

Micro-omvormers van Enphase

De micro-omvormer van Enphase combineert innovaties om zonne-energiesystemen nog slimmer en efficiënter te maken.

Pompschakelaar vloerverwarming Comfortiser van Uniwarm

De comfortiser schakelt de vloerverwarming pomp uit als er geen warmtevraag is

PVT paneel Powercollector van Solarus

De Solarus PowerCollectorTM is een geconcentreerde, hybride fotovoltaïsche en thermische zonnecollector.

Radiatorventilator van Speedcomfort

De SpeedComfort ventilatoren brengen de warmte die in een radiator of een convector zit, versneld in de ruimte.

Retailcontrol van Coolmark

De RetailControl geeft de installateur en de eindgebruiker de mogelijkheid om diverse (klimaat)technische systemen aan elkaar te koppelen.

Rookgasafvoer van Ubbink

Voor collectieve rookgasafvoer levert Ubbink een veilig kunststof systeem van ketel tot en met dakdoorvoer.

Ventilatie luchtverdeling van Ubbink

Het Air Excellent luchtverdeelsysteem is een innovatief modulair systeem geschikt voor alle gangbare mechanische ventilatiesystemen met of zonder WTW.

Ventileren collectief Oxygreen van Renson

Met OxyGreen Collectief is individueel vraaggestuurd ventileren per woning in de gestapelde bouw eenvoudig mogelijk.

Ventileren decentraal WTW Brink Air 70

De Air 70 is de oplossing die alle eigenschappen voor ventilatie met warmteterugwinning combineert in één compact toestel.

Ventileren decentraal WTW ComfoSpot 50 Zehnder

De decentrale ventilatie-unit Zehnder ComfoSpot 50 overtuigt door zijn compacte maten en zijn goede thermische prestaties.

Ventileren decentraal WTW Fresh-r

90% van de warmte van de uitgaande binnenlucht wordt via zeer fijn koperdraad doorgegeven aan de inkomende buitenlucht.

Ventileren gebalanceerd WTW Brink Renovent

Gezond, comfortabel en energiezuinig ventileren. Leverbaar in diverse uitvoeringen en voorzien van Ecodesign energielabel A of A+.

Ventileren gebalanceerd WTW Zehnder

Warmte Terug Winning (WTW) is ontwikkeld voor toepassing van ‘balansventilatiesystemen’ in woningen.

Ventileren natuurlijk DucoBox

De DucoBox Silent en Focus zijn energiezuinige natuurlijke ventilatiesystemen voor een gezond binnenklimaat.

Ventileren natuurlijk Healthbox van Renson

Healthbox 3.0 zorgt via natuurlijke ventilatie op een slimme en volautomatische manier voor gezonde lucht.

Verlichting consument Calex

Calex is het eigen merk energiezuinige verlichtingsproducten van Electro Cirkel.

Verlichting systeem Sylsmart van Sylvania

SylSmart is een autonoom, energiebesparend en flexibel lichtbesturingssysteem binnen het Sylvania assortiment.

Warmteafgifte elektrisch door Masterwatt

Elektrische warmteafgifte via radiatoren en infrarood panelen.

Warmteafgifte elektrische folie van Karbonik

Karbonik is een extreem dunne verwarmingsfolie, die snel en eenvoudig onder de vloerbedekking kan worden geinstalleerd.

Warmteafgifte elektrische radiatoren van Radson

Radson levert een volledig gamma elektrische radiatoren onder het LVI-label.

Warmteafgifte elektrische radiatoren van Rointe

Rointe elektrische radiatoren zijn ontworpen om een maximaal comfort te leveren.

Warmteafgifte en ventileren Jaga Strada Fresh en Briza Fresh

Jaga Fresh is een sterke combinatie van lage temperatuurverwarming (LTV) met WTW.

Warmteafgifte infrarood van Etherma

Infraroodverwarming dat speciaal voor wandmontage is ontwikkeld.

Warmteafgifte klimaatmatten Bioclina van Navos

Klimaatmatten van Navos is een lage temperatuur verwarming (LTV) die kunnen worden toegepast in de wand, vloer of plafond.

Warmteafgifte klimaatvloer PCM van Uniwarm

Uniwarm heeft met partners een PCM klimaatvloer ontwikkeld die op maat ontworpen wordt, gedimensioneerd en kant-en-klaar wordt geleverd.

Warmteafgifte LTV radiatoren Jaga DBE

DBE (Dynamic Boost Effect) is een speciaal voor de Low-H2O radiatoren ontwikkeld systeem dat het vermogen 2 tot 3 maal vergroot.

Warmteafgifte LTV radiatoren van Radson

De Vido is een lage temperatuur convector die verwarmen en koelen mogelijk maakt.

Warmteafgifte LTV radiatoren van Zehnder

De Nova Neo van Zehnder is een lage temperatuur warmteafgifte radiator.

Warmteafgifte verf Carbo e-Paint van Karbonik

Carbo e-Paint van Karbonik is een warmte gevende verf.

Warmteafgifte vloer-/wand droogbouw van Uniwarm

Uniwarm is specialist in energiezuinige, duurzame en luchtzuiverende oplossingen voor het verwarmen en koelen van ruimtes.

Warmteafgifte vloerverwarming van Radson

Radson levert meerdere vloerverwarming systemen.

Warmtenetten door Eneco

Via een warmtenet kunnen woningen en bedrijven op een duurzame (gasloze) manier van warmte worden voorzien.

Warmtepomp bodem van Geo-Energie

Het Geo Energie systeem maakt gebruik van directe verdamping, waarbij de warmte van de aarde direct wordt overgebracht voor verwarming.

Warmtepomp hybride Tzerra Hybrid Remeha

De Tzerra Hybride is een zeer intelligente combinatie van de Tzerra met een warmtepomp van 3 tot 5 kW.

Warmtepomp lucht/water Ecodan van Alklima

De nieuwe generatie Ecodan lucht-water-warmtepompen biedt voor ieder project een passende oplossing.

Warmtepomp lucht/water Estia van Toshiba

De Estía Powerful lucht-water warmtepomp is een ‘alles-in-een-systeem’.

Warmtepomp lucht/water MHI Qton Coolmark

Door de Q-ton is het mogelijk om met een lucht/water warmtepomp tapwater in grote hoeveelheden te maken van 90 ºC.

Warmtepomp luchtgordijn Ecoair Coolmark

De Ecoair serie luchtgordijnen is een serie onderhoudsarme luchtgordijnen voor aansluiting op een warmtepompsysteem.

Warmtepomp oplossingen van NIBE

NIBE levert verschillende typen warmtepompen, zoals water/water, lucht/water en ventilatie warmtepompen.

Warmtepomp PVT met opslag van SolarFreezer

De thermische energie van de zon gaat naar een warmtepomp. Het teveel aan energie wordt opgeslagen om te worden gebruikt in koude periodes.

Warmtepomp systeem lucht Itho Daalderop

De lucht/water warmtepompen onttrekken energie uit de buitenlucht en gebruiken deze energie om de woning mee te verwarmen

Warmtepomp systemen van Vaillant

Verschillende (hybride) warmtepomp systemen van Vaillant.

Warmtepomp ventilatie DucoBox Eco

De Ducobox Eco warmtepomp ventileert op natuurlijke wijze en compenseert de verder benodigde energie met verse buitenlucht. 

Warmtepomp ventilatie Ecolution van Inventum

De Ecolution gebruik de warmte uit de afvoer ventilatielucht (20°C) van de woning.

Warmtepomp ventilatie Endura

Met Renson systeem E+ wordt vraaggestuurde ventilatie en warmtepomptechnologie intelligent geïntegreerd in één toestel.

Warmtepomp ventilatie Spaarpomp van Inventum

De Inventum Spaarpomp is een hybride warmtepomp die warmte haalt uit de af te voeren binnenlucht

Zonneboiler Brink Sun Set

De Brink Sun Set zorgt voor een verlaging van CO2-uitstoot, een forse bijdrage aan de EPC en het verminderen van uw energierekening. Een duurzaam warmwatercomfort.

Zonneboiler HR Solar

HRsolar levert complete samengestelde zonneboiler systemen die zijn afgestemd op het verbruik en de situatie van de gebruiker.

Zonneboiler Itho Daalderop

Zonnecollectoren zetten zonlicht om in warmte met een absorber, die het zonlicht absorbeert en afgeeft aan het water.

Zonneboiler Solesta

De Solesta zonneboiler is een duurzame zonne-energieoplossing met terugloopprincipe.

Zonnepanelen Black Roof van Exasun

Het BLACK ROOF systeem bestaat uit kleine Black Glass panelen van 60*82 cm en maakt dakpannen overbodig.

Zonnepanelen dakpan Zep

De ZEP zonnedakpan is een keramische dakpan waarin een zonnecel is geïntegreerd.

Zonnepanelen in WoonWijzerWinkel

  Meer informatie over PV zonnepanelen vindt u in de WoonWijzerWinkel.  

Zonnepanelen totaaloplossingen van Ewell

Ewell installeert kwalitatief hoogwaardige zonnepaneelsystemen voor particulieren en is specialist voor (grootschalige) zakelijke projecten.

Nieuws

Save Energy Together

‘Save Energy Together’ Hoe scherp heeft u verspilling in het vizier? Hét B2B-Congres over energiebehoud Er zijn genoeg technische, financiële, wettelijke, compliancy en morele triggers zijn om energieverspilling te verminderen of zelfs tegen te gaan. Maar hoe pakt u dit aan? Tijdens het congres ‘Save Energy Together’ op 31 oktober […]

Helpt u bewoners van Den Haag met schone energie?

De gemeente Den Haag organiseert een interactieve beurs voor bewuste bewoners. U kunt meedoen met de beurs als u uit Den Haag afkomstig bent of aangesloten bij de WoonWijzerWinkel/ICDuBo. De beurs wordt georganiseerd in de ElectriciteitsFabriek, De Constant Rebecqueplein 20, op zondag 13 oktober van 11.00 uur tot 16.00 uur. […]

Nieuwe Solar oplossingen te zien in ICDuBo

Er zijn veel nieuwe Solar oplossingen te zien in ICDuBo. Kom langs en laat u informeren over deze innovatieve zonne-energie oplossingen. Energiesystemen van Solarwatt: Solarwatt is een Duitse fabrikant van complete zonne-energie systemen. Solarwatt biedt hoogwaardige zonnepanelen, slim energiebeheer en energieopslag vanuit één bron. Alle producten werden ontwikkeld  en geproduceerd in Duitsland. Klimaatsysteem van […]

Binnenkort te zien in ICDuBo: radiator geschikt voor zeer lage temperaturen

De nieuwe ULOW-E2 radiator van Radson, met zowel stralingswarmte als convectie (door middel van geïntegreerde ventilatoren), biedt ook bij de allerlaagste temperatuurregimes het gewenste warmtecomfort. Wie met hernieuwbare energie wil verwarmen, bijvoorbeeld via een warmtepomp, kiest per definitie voor verwarmen op zeer lage temperatuur (bijvoorbeeld regime 35°/30°C). Vloerverwarming werd daarbij […]

Kennissessie Van energietransitie naar businesstransitie

De ontwikkelingen in de markt volgen zich de afgelopen twee jaar, meer dan ooit, in een razend tempo op. Dit levert ook voor u veel kansen op om geld te verdienen. Vanaf 2020 moeten alle nieuwbouw woningen bijna energie neutraal (BENG) worden gebouwd en vanaf 2030 komt er geen aardgas […]

Verwarmen met verf in de praktijk

De unieke warmte-afgifte verf van Karbonik is te zien en te ervaren in ICDuBo. Het wordt nu ook op experimentele wijze toegepast in het voormalig kantongerecht van Den Helder. Daar wordt deze innovatieve verwarmingstechniek getest. In combinatie met elektrische vloerverwarming wordt een deel van het gebouw verwarmd met de koolstofverf […]

Themadag Isoleren en Ventileren in WoonWijzerWinkel

De WoonWijzerWinkel organiseert op zaterdag 21 oktober de themadag Isoleren en Ventileren. Doel is om m.n. de particuliere woningeigenaar te informeren over nut en noodzaak van isoleren en ventileren. Isoleren kan op verschillende manieren en is vaak gemakkelijk uitvoerbaar. Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden op het gebied van isolatie […]

Wereldprimeur in ICDuBo

Op dinsdag 6 juni 2017 presenteert partner Karbonik een wereldprimeur in ICDuBo: verf die verwarmt (een nieuwe vorm van ruimteverwarming). Wilt u hier meer over weten en de warmte zelf ervaren? Dan nodigen wij u graag uit om bij de presentatie aanwezig te zijn! Programma voor 6 juni 2017: 15.30 inloop […]

Preview dunste vloerverwarming

Karbonik is een innovatieve en extreem dunne verwarmingsfolie, die snel en eenvoudig onder de vloerbedekking (parket, laminaat, tegels en tapijt) kan worden geinstalleerd. De door de folie uitgezonden infrarood straling verwarmt alle objecten in de ruimte. De Karbonik verwarmingsfolie kan naar wens in vermogens geleverd worden van 50 tot 500 […]

Onzichtbare zonne-energie

Nu te zien in ICDuBo: zonneceldakpannen van ZEP. De ZEP zonnedakpan is een keramische dakpan waarin een zonnecel is geïntegreerd. De dakpannen worden op de traditionele wijze op panlatten op het dak aangebracht. Iedere ZEP zonnedakpan is voorzien van twee aansluitkabels met TüV goedgekeurde stekkers. Bij het leggen van de […]

Energie zuinige ventilatie in rijksmonument

Aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag staan enkele schitterende woningen uit 1901 die zijn gebouwd in art-nouveau stijl. De woning op nummer 217 verkeert in een bijzonder goede en originele staat en het pand heeft dan ook zowel voor de buiten- als de binnenzijde de status van Rijksmonument gekregen. De woning […]

Hybride warmtepomp Elga van Techneco nu te zien in ICDuBo

De Techneco Elga is een scherpgeprijsde hybride lucht/water warmtepomp. De Elga kan samenwerken met de (bestaande) gasketel. De Elga kan ook goed gecombineerd worden met een stadsverwarmingsaansluiting. Door de combinatie van warmtepomp en gasketel/stadsverwarming wordt onder alle omstandigheden het hoogste rendement gehaald. Op momenten dat de warmtelevering van de warmtepomp […]

“Zuinigste en duurzaamste warmtapwaterinstallatie in Nederland zonder gebruik van aardgas”

Een jaar lang is er gemonitord wat de rendementen en energieverbruiken zijn bij een studentenaccommodatie, waar ruim 10.000 liter warmwater gebruikt wordt, van DUWO in Leiden. De uitkomst is als volgt; De gasboilerinstallatie heeft een rendement van ruim 88% en de Q-ton een rendement van 310%. Hierdoor wordt er een […]

Nieuwe windturbine, nu te zien in ICDuBo

Met de Low Wind Speed (LWS) windturbine is energieopwekking 24 uur per dag haalbaar en is plaatsing in stedelijke gebieden mogelijk. Dit kan, omdat deze door de compacte bouwvorm geen horizonvervuiling oplevert en het uiterlijk van uw pand en woonomgeving in vergelijking met zonnepanelen nauwelijks verandert. . Effectief bij lage […]