Ventilatie luchtverdeling van Ubbink

Ventilatie luchtverdeling van Ubbink

Air Excellent, koppelt u woning moeiteloos aan een gezond binnenklimaat!

Optimaal binnenklimaat voor uw bewoners!
Voor een gezond binnenklimaat is optimale ventilatie onmisbaar. Het zorgt voor toevoer van verse lucht (zuurstof) en afvoer van CO2, radon, stofdeeltjes, vocht en ongewenste geuren. Gebrekkige ventilatie tast de kwaliteit van lucht aan en kan nadelige gevolgen hebben voor de levensduur van uw woning en de gezondheid van uw bewoners. Onderzoek (TNO en TU Delft) wijst uit dat het slecht is gesteld met de luchtkwaliteit in de gemiddelde woning. Bewoners kunnen ziek worden en astma-klachten krijgen en allergieën, zo constateert de GGD. Goede ventilatie verhoogt de levensduur van uw woning en het wooncomfort!

Innovatief luchtverdeelsysteem Air Excellent voor mechanische ventilatie
Het Air Excellent luchtverdeelsysteem is een innovatief modulair systeem, universeel geschikt voor toepassing in alle gangbare mechanische ventilatiesystemen met of zonder warmteterugwinning (systeem C en D).
Het systeem is bij uitstek toepasbaar in zowel de woningbouw als de kleine utiliteitsgebouwen.  Het Air Excellent systeem is uniek doordat ronde en halfronde kanalen moeiteloos gecombineerd kunnen worden, volgens het principe rond wanneer het kan, halfrond wanneer het moet. Deze eigenschap maakt het Air Excellent systeem geschikt voor zowel de nieuwbouw als de  renovatiemarkt.
Iedere ventilatie-unit, ongeacht het merk, kan worden aangesloten op een van de verschillende luchtverdeelkasten van het Air Excellent systeem.
Vanaf de luchtverdeelkasten worden de flexibele kanalen uitgerold naar de verschillende ruimtes om frisse lucht toe te voeren of om vervuilde lucht af te voeren. Doordat iedere ruimte zijn eigen luchtkanaal heeft, zonder aftakkingen, kent het Air Excellent systeem lagere drukverliezen dan traditionele luchtverdeelsystemen. Deze lagere drukverliezen hebben een positieve invloed op het energieverbruik en het geluidsniveau van de geïnstalleerde ventilatie-unit.

Air Excellent, koppelt uw woning moeiteloos aan een gezond binnenklimaat!
Bij het ontwikkelen van het Air Excellent systeem zijn geen concessies gedaan aan de kwaliteit. Daarom is gekozen voor de toepassing van hoogwaardige kunststoffen, die zijn voorzien van belangrijke additieven waardoor het luchtverdeelsysteem volledig anti-statisch en anti-bacterieel is.
Innovatieve koppelstukken zorgen voor een gegarandeerd luchtdichte mechanische koppeling van de verschillende onderdelen. De hoge kwaliteitseis bij de ontwikkeling van het systeem, heeft er toe geleid dat het Air Excellent luchtverdeelsysteem AE35, AE48 en AE55 als eerste in Europa het TÜV SÜD kwaliteitscertificaat mocht ontvangen.

Thema's

ICDuBo community projectontwikkelaars

Dit samenwerkingsplatform bestaat uit koplopers uit de bouw en biedt ondersteuning door ontwikkelaar te informeren over relevante thema’s.

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.

Energie

Oplossingen te vinden binnen thema energie in ICDuBo