Diensten

Diensten

Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen maakt duurzaam bouwen inzichtelijk. Dit doen we door meerdere diensten aan te bieden. Afhankelijk van de behoeften en wensen geeft elke dienst op specifieke wijze informatie over duurzaam bouwen.

Rondleiding in centrum

Kom in korte tijd zoveel mogelijk te weten over duurzaam bouwen. De hal van ICDuBo beslaat 2500 m2 en is thematisch ingericht met duurzame concepten, systemen en productopstellingen. Om in korte tijd kennis te nemen van de mogelijkheden van duurzaam bouwen biedt ICDuBo rondleidingen aan in het centrum.

De standaardrondleiding geeft een totaaloverzicht van alle duurzaamheids thema’s. De nieuwste innovatieve producten en concepten worden toegepast en in samenhang getoond. Het is ook mogelijk een rondleiding op maat te reserveren; een thema naar keuze kan dan extra aandacht krijgen.

De prijs van een rondleiding van ongeveer 1,5 uur voor maximaal 20 personen bedraagt slechts E 150,= (excl. BTW).

 

Wij brengen u in contact met duurzame koplopers

Bent u op zoek naar andere marktpartijen? ICDuBo brengt u graag in contact met bedrijven die de expertise bezitten die u zoekt. Wij hebben een groot netwerk die we graag willen inzetten om u verder te helpen. Wij vertegenwoordigen ruim 250 duurzame koplopers. Dit grote netwerk zetten wij in voor kennisdeling, samenwerking en kennistoepassing om uiteindelijk gezamenlijk business te creëren.

Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen.

ICDuBo helpt u graag verder met projectondersteuning

ICDuBo wordt gezien als onafhankelijk vertegenwoordiger van de markt. In die rol kunnen wij partijen ondersteunen in de zoektocht naar de juiste oplossingen. Wij hebben het overzicht van de markt en hebben eenvoudig toegang tot de kennis en expertise van onze partners. Dit maakt ons een deskundig en onafhankelijk gesprekspartner. Wij helpen u graag verder met uw duurzame vragen.

Wij vervullen deze rol al voor o.a. overheden via de Marktplaats Duurzaam Bouwen voor de verduurzaming van scholen en ander (maatschappelijk) vastgoed.

Voor meer informatie over de mogelijkheden kunt u met ons contact opnemen.

Bijeenkomsten in het centrum

De inspirerende ruimte van ICDuBo biedt de mogelijkheid om diverse arrangementen voor evenementen aan te bieden. We helpen u graag verder bij de organisatie van bijeenkomsten. Meer informatie over de mogelijkheden kunt u vinden op onze faciliteiten en reserveren pagina.

Cursus Levensduurzaam Bouwen

In samenwerking met 8ZAAM Adviseurs biedt ICDuBo de cursus Levensduurzaam Bouwen aan. De cursus geeft aan de hand van ontwerpprincipes in een oogopslag inzicht in duurzaam en levensduurbestendig bouwen. Er is gepoogd om een complexe materie inzichtelijk en hanteerbaar te maken en om verbanden te leggen door een integrale benadering. Op een INTEGRALE EN BEELDENDE wijze laat de lezing de relaties en de balans zien tussen de drie hoofdkwaliteiten, te weten de milieukwaliteit (WERELD), de sociale kwaliteit (WELZIJN) en de economische kwaliteit (WELVAART).

Voor meer informatie over deze cursus kunt u contact met ons opnemen.

LEVENSDUURZAAM BOUWEN laat zien dat er veel maatregelen te nemen zijn die zowel het milieu en welzijn kunnen dienen als gunstig kunnen zijn voor de exploitatie en die mogelijk zelfs geen extra investering vergen. Duurzaamheid draagt niet alleen een milieuaspect maar ook een levensduuraspect met zich mee.

In LEVENSDUURZAAM BOUWEN staat het ontwikkelen van een VISIE en het creëren van BEWUSTWORDING voorop. Het gaat het om het maken van de juiste (duurzame) keuzes VOORAF en niet om toetsing of bijstelling ACHTERAF (rekentool, keurmerk, advies). Er worden relaties gelegd tussen de drie hoofdkwaliteiten, te weten de milieu-, de sociale en de economische kwaliteit. Soms elkaar versterkend, soms tegenstrijdig.

DEELASPECTEN WERELD, WELZIJN, WELVAART IN RELATIE MET LEVENSDUUR Bij WERELD worden de deelaspecten materiaal, energie, water, afval en ecosysteem behandeld, bij WELZIJN gezondheid, comfort, veiligheid, (keuze)vrijheid en schoonheid en bij WELVAART onderhoud, energie, water, flexibiliteit en attractiviteit (toekomstwaarde). De hoofdkwaliteiten worden in relatie gebracht met het aspect LEVENSDUUR (tijd). .

VOOR WIE IS DE CURSUS BESTEMD? De cursus/lezing is bedoeld om partijen of instellingen, die op de een of andere wijze betrokken zijn bij de bouw of het vak bouwkunde/architectuur, inzicht te geven in en te enthousiasmeren voor duurzaam en levensduurbestendig bouwen. Aan de hand van ontwerpprincipes en de categorisatie kunnen ambities worden geformuleerd en keuzes worden gemaakt in relatie met de beschikbare middelen. .

Locatie: ICDuBo; Duur: 1 dagdeel; Kosten: €195,-(pp, voor groepen gelden andere tarieven, excl. BTW)