Ventileren gebalanceerd WTW Brink Renovent

Ventileren gebalanceerd WTW Brink Renovent

Centrale ventilatie

De Renovent Excellent is een ventilatietoestel voor balansventilatie met warmteterugwinning (WTW) en is beschikbaar in verschillende uitvoeringen met een ventilatiecapaciteit van

180, 300 en 400 m³/h. De Plus-uitvoering van deze toestellen is voorzien van een 0-10 V-ingang en aansluitmogelijkheden voor CO2-sensor en naverwarmer.

De compacte en ruimtebesparende Renovent Sky is een balansventilatietoestel met WTW en is beschikbaar in een ventilatiecapaciteit van 150, 200 en 300 m³/h.

 

Stil

De Renovent-toestellen worden alom gewaardeerd vanwege het lage geluidsniveau. Dit komt door toepassing van een metalen behuizing, langzaam draaiende ventilatoren en de lage interne

weerstand.

 

De voordelen op een rij

  • Voor een gezonde en comfortabele leef- en werkomgeving
  • Hoog rendement warmteterugwinning, rekenrendement EPG 95%
  • Constant Flow-regeling waardoor extra EPG-reductie
  • Standaard 100%-bypass
  • Bypassfunctionaliteit voor Renovent Excellent 180
  • EC-ventilatoren waardoor een laag hulpenergieverbruik
  • Ecodesign energielabel A of A+ (met vraagsturing) voor Renovent

 

Enthalpiewisselaar

Voor de Renovent Excellent 300, 400 en de Renovent Sky 300 is een enthalpiewisselaar als accessoire leverbaar. Met dit type wisselaar wordt een deel van het afgevoerde vocht uit de woning overgedragen aan de toevoerlucht naar de woning.

Vraaggestuurd-ventinleren-Dag  Vraaggestuurd-ventileren-Nacht

Vraaggestuurd ventileren 2.0

Alle centrale ventilatietoestellen zijn uit te breiden met ‘vraaggestuurd ventileren 2.0’. Hierbij wordt de toevoerlucht naar de woning verdeeld tussen de woon- en slaapzone. Een speciaal ontwikkelde 3-wegklep stuurt op basis van de gemeten luchtkwaliteit in de zones of de afzonderlijke ruimtes de lucht naar de slaapkamers, de woonkamer of beide. Indien de ingestelde basisventilatiestand niet voldoende is voor de gewenste luchtkwaliteit wordt de hoeveelheid ventilatielucht geleidelijk verhoogd. Doordat de ventilatielucht alleen naar de zone gaat waar die gevraagd wordt, is het totale ventilatiedebiet lager en wordt extra energie bespaard. Daardoor hoeft de Renovent minder lucht te verplaatsen en neemt het installatiegeluid met circa 6-8 dB(A) af. Met het oog op de eisen uit het Bouwbesluit is dat belangrijk. Er kunnen tot acht CO2-sensoren op het systeem worden aangesloten waardoor je in meerdere ruimtes kan meten.

Thema's

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.

Energie

Oplossingen te vinden binnen thema energie in ICDuBo

Passief bouwen

Bij Passief Bouwen wordt ‘passieve’ energie van de zon en restwarmte optimaal benut.