Verf via Schilders van Nu

Verf via Schilders van Nu

 

Duurzame verfproducten zijn veelal opgebouwd uit natuurlijke ingrediënten. De grondstoffen voor deze verven zijn niet of nauwelijks van fossiele oorsprong en worden zo min mogelijk chemisch bewerkt. Ook zijn deze stoffen vaak veel minder giftig. De grondstoffen van deze verven komen grotendeels van het land en groeien elk jaar weer op.

Dit draagt bij aan een circulair systeem. Aangezien gebruikte verf niet recyclebaar is, is dit de beste optie om verf circulair te maken. Veiligere verf gemaakt van grotendeels herwinbare grondstoffen, waarbij op een duurzame wijze rekening wordt gehouden bij de winning, productie, gebruik en eindfase. Voor mens en milieu.

Thema's

Natuurlijk schilderen

Natuurlijk schilderwerk wordt uitgevoerd met een zo laag mogelijke belasting voor mens en milieu.

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.

Materiaal

Oplossingen te vinden binnen thema materiaal in ICDuBo

BioBased

Letterlijk betekent biobased: op de natuur gebaseerd.