Itho Daalderop

Itho Daalderop

Itho Daalderop staat voor innovatieve producten en systemen, die een bijdrage leveren aan een comfortabel, gezond en energiezuinig binnenklimaat. Samen zorgen onze producten voor totaalsystemen die energieneutraal wonen – volgens de klimaateisen van morgen – vandaag al mogelijk maakt. We streven er naar om mensen plezieriger te laten wonen, werken en leven – met een assortiment dat bestaat uit verwarmings-, tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen.

Climate for Life

Het milieu en de energievoorraad hebben al jaren de politieke aandacht, omdat de voorraad traditionele energiebronnen, zoals aardolie en aardgas, afneemt en de hoeveelheid CO2 toeneemt. Om deze ontwikkeling bij te sturen is de energiemarkt volop in beweging met de gemeenschappelijke ambitie: het gebruik van fossiele brandstoffen beperken en volledig overstappen naar duurzame energie. Daarom verschuift het accent naar duurzaam gewonnen elektriciteit, wat op de lange termijn resulteert in een ‘all-electric society’.

Duurzaamheid
Vandaag de dag is duurzaamheid ook een onvermijdelijk thema voor de consument en het bedrijfsleven. Vroeg of laat raakt het ons allemaal. Denk maar eens aan de energielabels op woningen, EPC-klimaateisen en aan subsidies op duurzame investeringen. Iedereen wordt gestimuleerd om onze energiebronnen bewuster, langduriger én duurzamer te gebruiken. Niet alleen de consument. Ook installateurs, woningcorporaties, projectontwikkelaars en andere participanten in de woningbouw.

Comfort
Parallel groeit echter ook de vraag naar comfort. Helaas wordt comfort echter te vaak gecreëerd door middelen die energie kosten. Deze ogenschijnlijke tegenstrijdigheid tussen een comfortabel en gezond binnenklimaat én een lager of zelfs geen energieverbruik fascineert ons. Comfort in de leefomgeving mag niet langer worden geleverd zonder dat er over duurzaamheid wordt nagedacht en het moet betaalbaar zijn. De combinatie is onze uitdaging!

Dit alles komt samen in onze slogan: Climate for life.

beeld01

Oplossingen

Zonneboiler Itho Daalderop

Zonnecollectoren zetten zonlicht om in warmte met een absorber, die het zonlicht absorbeert en afgeeft aan het water.

Warmtepomp systeem bodem van Itho Daalderop

Bodem warmtepomp van Itho Daalderop.

Warmtepomp systeem lucht Itho Daalderop

De lucht/water warmtepompen onttrekken energie uit de buitenlucht en gebruiken deze energie om de woning mee te verwarmen

Douche WTW Itho Daalderop

De warmte uit het douchewater wordt teruggewonnen en gebruikt om het water opnieuw te verwarmen.

Ventileren scholen WTW Itho Daalderop

In een klaslokaal heeft de luchtkwaliteit het vaak zwaar te verduren. Daarom heeft Itho Daalderop de DCW/School WTW ontwikkeld.