Ventileren scholen WTW Itho Daalderop

Ventileren scholen WTW Itho Daalderop

20160628_101423

In een klaslokaal heeft de luchtkwaliteit het vaak zwaar te verduren. De CO2 die door leerlingen en leerkracht gezamenlijk uitgeademd wordt, is daar een grote oorzaak van. Datzelfde geldt voor steeds beter wordende isolatie van klaslokalen. Daarom heeft Itho Daalderop de DCW/School WTW ontwikkeld;

Vraaggestuurd ventileren
Door middel van vraaggestuurde ventilatie kan er worden geventileerd wanneer dit nodig is en afhankelijk van het CO2-niveau ook de mate waarin. Naar mate het CO2-niveau de (ingestelde) waarde van bijvoorbeeld 1200 ppm overschrijdt, schakelt het ventilatiesysteem zich in. Loopt de waarde door een toename van het aantal personen verder op dan schakelt het ventilatiesysteem een tandje hoger. Wordt er weer een aanvaardbare waarde bereikt dan toert het ventilatiesysteem weer af. Energiezuinig door alleen te ventileren als dat nodig is.

Warmteterugwinning
Om energiezuinig te ventileren moet dit niet alleen gedaan worden wanneer dit nodig is. Er moet ook gezorgd worden dat de warmte uit de binnenlucht behouden blijft. Dit kan door het gebruik van een zogenaamde warmtewisselaar ook wel warmteterugwinunit genoemd. Deze warmtewisselaar wint 80% tot 85% van de warmte uit de afvoerlucht terug. Deze warmte uit de afvoerlucht wordt toegevoegd uit de vers toe te voeren (relatief) koude buitenlucht. Zo komt de toevoerlucht voorverwarmd binnen. Dit gebeurt ook nog is met de warmte die er al was. Energiezuinig dus!

Bypass
In de zomermaanden kan zich een situatie voordoen waarin het terugwinnen van warmte niet wenselijk is. Juist als je relatieve koele buitenlucht wilt gebruiken om de warme binnenlucht te koelen. Dan willen we juist niet dat de warmte uit de binnenlucht toegevoegd wordt aan de buitenlucht. Daarvoor is de bypass. Regelkleppen zorgen ervoor dat de toe- en afvoerlucht geen warmte kunnen overdragen doordat de lucht niet door de wisselaar gestuurd wordt, maar daar omheen (bypass).

Filters
Niet alleen om de kwaliteit van de lucht te waarborgen, maar ook om de ventilatoren te beschermen tegen stof en vervuiling, zitten er filters in het ventilatiesysteem. Over het algemeen de zogenaamde F5 filters. Voor meer filtering -als de eisen wat hoger zijn- kan ook gekozen worden voor F7 filters.

Tot 950 m3/h bij < 33 dB(A) per klaslokaal en voor elk installatieprobleem een oplossing:
Klasse A, B of C: de DCWi geeft u een oplossing inclusief monitoring.

 • Kanaalaansluitingsmogelijkheden zeer uitgebreid
 • Actuele debietweergave toe- en afvoer
 • Flow en Balans blijven constant;
  • ook bij filtervervuiling
  • inblaastemperatuur blijft behouden
  • Installatieafwijkingen worden gecompenseerd
 • Filter vervuilingsstatus en alarm weergave
 • Actuele CO2 uitlezing op bediening
 • CO2sensor ingebouwd in unit
  • Veilig achter het filter
  • Minder installatiewerk
 • CO2 sensor zelf kalibrerend
 • Continue datalogging standaard
 • On-line monitoring en service support (via Airlinq Online)

Thema's

Scholen

Oplossingen te vinden binnen thema scholen in ICDuBo