Ecobouw Nederland nieuwe partner ICDuBo

Revolutionaire ontwikkeling in Soundblox
4 december 2017
Vastgoed event voor corporaties op 29 maart 2018
1 februari 2018

Ecobouw Nederland nieuwe partner ICDuBo

ICDuBo werkt nauw samen met Ecobouw Nederland om de positie van biobased en circulaire bouwmaterialen, -producten en -bouwconcepten in de bouwwereld te verbeteren en te optimaliseren.

Op 14 december 2017 is de samenwerking bekrachtigd door de ingebruikname van Ecobouw kasten. Deze kasten worden gevuld met bekende en onbekende biobased materialen en circulaire oplossingen. In het oog springend is een enorme kaart van Nederland in kurk. Hierop kunnen interessante biobased projecten worden geprikt.

Ecobouw Nederland is voortgekomen uit de Green Deal Biobased, die zijn oorsprong vindt in ICDuBo. Daarvoor werkte ICDuBo samen met o.a. de Stichting Agrodome bij de opzet van het grote Biobased Paviljoen. Dit paviljoen was onderdeel van het Europese CAPEM traject.

Visie Ecobouw Nederland:

Ecobouw Nederland heeft als doel de bouwwereld blijvend om te vormen in een circulair denkende bouwwereld, gebaseerd op biobased en natuurlijke grondstoffen die op een duurzame wijze geteeld en gewonnen worden.

Hierbij is het doel om de ecologische footprint van de activiteiten in de gebouwde omgeving uiteindelijk neutraal te maken en daarmee de natuurlijke grondstoffen niet uit te putten.

Comfort, gezondheid en veiligheid, voor de gebruiker van de gebouwen, staan voorop in de visie van Ecobouw Nederland. Alles volgens de benadering dat hierbij de maatschappelijke-, ecologische- en economische waarden in duurzaam evenwicht zijn.

Meer informatie over Ecobouw Nederland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *