Agrodome

Agrodome

Stichting Agrodome wil de milieu- en in het bijzonder de klimaateffecten van de bouwproductie terugdringen. Door traditionele bouwmaterialen te vervangen door materialen gemaakt van oneindig beschikbare grondstoffen en grondstoffen die ook op de langere termijn ruim beschikbaar zijn, is al heel veel mogelijk.

Het gaat hierbij met name om nagroeibare grondstoffen van biotische (meestal plantaardige) herkomst en om minerale grondstoffen met een geringe milieubelasting in hun levenscyclus. Bovendien kiest de Stichting voor grondstoffen die niet schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid.

Stichting Agrodome zet zich in om op korte termijn een verandering op gang te brengen waarin de bouwproductie overgaat naar een zo groot mogelijk aandeel van deze grondstoffen in de productie van bouwmaterialen, -producten en -systemen. Hiermee wil Stichting Agrodome mede een bijdrage leveren aan de nationale en Europese eisen en doelstellingen ten aanzien van de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Bio Based Materials

Stichting Agrodome stelt zich ten doel, het huidige bouw(productie)proces om te vormen naar een productieproces gebaseerd op overwegend oneindig beschikbare grondstoffen.

Stichting Agrodome wil dit doel realiseren door het stimuleren en faciliteren van initiatieven die aanzetten tot die verandering, en ondersteunt de daarbij horende product- en systeeminnovatie. Middelen hierbij zijn het uitwisselen van kennis, het samenbrengen van partijen, het aanzetten tot denken over de grenzen van het bekende.

beeld01

Oplossingen