Voorbeeldproject de Bilt

Voorbeeldproject Deventer
30 mei 2018
Voorbeeldproject Amsterdam
31 mei 2016

Voorbeeldproject de Bilt

Nul op de Meter-portiekflat

Eerste Nul op de Meter-portiekflat in Nederland

Projectomschrijving:

De woningen uit 1962 krijgen een verlengde levensduur van 50 jaar en daar hoort een fris nieuw aanzicht bij. Door nu maximaal energie te besparen en gezond te ventileren draagt het project bij aan de klimaatdoelen van Parijs. De opwekking van energie is op duurzame wijze ingevuld met een bodemwarmtepomp en zonne-energie voor warmte en elektriciteit. Bovendien wordt met brandstofceltechniek veel efficiënter stroom opgewekt, dat het traditionele energienet bereikt. De reductie van CO2 emissie bestaat voor meer dan 60% uit besparing en direct gebruik van duurzame energie, en voor 40% uit compensatie door zonnepanelen. Het complex is bovendien voorbereid op de toepassing van synthetisch gas uit duurzame energie. In de toekomst wordt de CO2 reductie 95% uit besparing en direct gebruik en nog maar 5% compensatie.

Doelstelling:

Comfortabeler wonen en lage energielasten.

Resultaten:

De ‘eis’ van nul op de meter met all electric is omgevormd tot het beter presterende model van energiezuinige woningen + bodemwarmtepomp aangevuld met de brandstofceltechniek van Bluegen. Die laatste gebruikt gas om zeer efficiënt en schoon elektriciteit en warmte te maken.
De 28 portieketageflats aan de Van Houtenweg hadden een gemiddeld energielabel ‘F’. Na de renovatie kregen ze het predicaat ‘Nul op de Meter’, doordat de installaties in de woningen en op het flatgebouw net zoveel energie genereren als ze verbruiken. Dit was onder meer mogelijk door zonnepanelen te plaatsen op het dak. Verder kregen de woningen driedubbel glas, individuele balansventilatie in combinatie met warmteterugwinning, collectieve warmtepompen en een warme jas van een dik pak isolatie. De bouwkundige kwaliteit van de woningen aan de Van Erpweg was matig en de woningen behaalden ook een gemiddeld energielabel ‘F’. Om technische en financiële redenen kon de renovatie van dit flatgebouw helaas niet geheel energieneutraal uitgevoerd worden. Wel gingen de woningen van energielabel ‘F’ naar label ‘A’. Daarvoor werden ingrepen gedaan aan de gevels, kozijnen en daken en werd mechanische ventilatie aangebracht. Bij het binnenonderhoud werden de badkamer, keuken en het toilet vernieuwd.

Genomen maatregelen:

  • Van energielabel F naar o op de meter
  • 268 Zonnepalenen
  • Triple glas
  • Individuele balans ventilatie i.c.m. WTW
  • Collectieve warmtepomp
  • Gevels + dak isolatie
  • Mechanische ventilatie
  • Brandstofceltechniek (Bleugen) 

Na renovatie

Voor renovatie

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.