Q-Roof

Q-Roof

Q-Roof in Heerlen ontwikkelde een collector voor zonnewarmte die onder dakpannen, lei-steen, achter de gevel of achter PV-panelen past. Ideaal voor gebouwen waarop zichtbare zonnecollectoren geen optie zijn. De installatie is een één-tweetje voor dakdekker en installateur.

Q-roof is een duurzaam initiatief van Dhr. C. Maas en Dhr. R. Derks die beiden staan voor een groenere en duurzamere toekomst.

Waarom Q-ROOF?

Q-Roof is een uniek systeem voor warmwaterproductie uit zonne-energie en combineert de pluspunten van duurzame energiesystemen met een aantal unieke voordelen op het gebied van kosten, rendement en duurzaamheid.

Gemakkelijk te installeren

Eenvoud is troef wat betreft de installatie van het Q-Roof systeem. De zonnecollectoren kunnen ‘gewoon’ door de dakdekker worden gemonteerd. Er kan gemakkelijk om obstakels als schoorstenen en dakkapellen heen worden gewerkt. Het afvullen en aansluiten van het systeem op het voorraadvat en de cv-ketel gebeurt, net als bij conventionele collectoren, door een installateur.

Universeel toepasbaar

Q-Roof kan eenvoudig op elk hellend dak worden geplaatst, ongeacht het type dakpan, de dakopbouw of het installatiesysteem. Enige voorwaarde is de aanwezigheid van een spouw. Q-Roof kan ook worden gebruikt in bepaalde gevelbekledingsystemen.

Q-Roof kan worden toegepast in zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten. Het onzichtbare systeem kan bovendien, anders dan PV-zonnepanelen, vergunningloos worden toegepast in monumentale panden en in beschermde stads- en dorpsgezichten.

Hoge rendementen

In Nederland levert een Q-Roof systeem met een effectief collectoroppervlak van 6 m2 onder ideale omstandigheden een maximaal rendement op van 4,9 GJ per jaar, uitgaande van een leidingwatertemperatuur van 12 graden. Daarmee wordt de energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van een woning met 0,08 gereduceerd.

Bron: Rendementstest Q-Roof zonnecollector – Evaluatie meetresultaten en conclusies (2011) en Energetische prestaties Q-Roof (2012) door Cauberg-Huygen Raadgevende Ingenieurs B.V. (i.s.m. TU Eindhoven).

2-in-1-systeem

Q-Roof is een uniek 2-in-1-systeem voor warmwaterproductie en koeling. Het systeem kan daardoor gebruikt worden voor het (voor)verwarmen van tapwater en het verwarmen en koelen van de woning.

Snelle terugverdientijd

Uitgaande van het maximale rendement van het Q-Roof zonnecollectorsysteem, kan het gemiddelde Nederlandse gezin de investering binnen enkele jaren terugverdienen in termen van besparingen op de energiekosten.

Duurzaam

Een Q-Roof zonnecollector is per definitie duurzaam. De zon is namelijk een praktisch onuitputtelijke bron van energie. Het systeem is bovendien vervaardigd van 100% recyclebare materialen.

Het Q-Roof systeem gaat een leven lang mee en is niet onderhevig aan slijtage en nagenoeg onderhoudsvrij. Dat komt doordat de collectoren anders dan zonnepanelen beschut onder het pannendak liggen en het leidingstelsel ononderbroken is. Dat betekent geen koppelingen en geen kans op lekkages.

Q-Roof is partner van BIPV Nederland

beeld01

Oplossingen

Zonnewarmte door Q-Roof

Het onzichtbare Q-roof systeem is geschikt voor elk dak en levert zonnewarmte op maat.