Waterberging door Hydrorock

Waterberging door Hydrorock

Voorkom wateroverlast èn verdroging met de ecologisch verantwoorde infiltratieblokken van Hydrorock. Dé oplossing voor al uw wateroverlast, gemaakt van 100% steenwol.

Milieuvriendelijk afkoppelen

Effectief afkoppelen is gemakkelijk met onze Type BD Hydrorock units.

Dit type Hydrorock heeft ingebouwde geperforeerde buizen(Ø 100) die zorgen voor de aansluiting op de hemelwaterafvoer. Het unieke natuurlijke materiaal van de units absorbeert zo het hemelwater zeer snel en zorgt voor een geleidelijke infiltratie van het water in de omliggende bodem.

Bij het plaatsen van voldoende units is de aansluiting op het riool overbodig en wordt het grondwater op natuurlijke wijze aangevuld. Zo wordt de kans op wateroverlast significant minder.

O.a. toepasbaar bij het afkoppelen van…

  • straatkolken en afvoerputten van verhardingen;
  • hemelwaterafvoeren van woningen, bedrijven, carports en garages;
  • hemelwaterafvoeren van bedrijfspanden op normale- en zwaar belaste terreinen.

Milieuvriendelijk bufferen en infiltreren

Effectief bufferen en infiltreren is gemakkelijk met onze Type-D Hydrorock units.

Dit type Hydrorock infiltratieblokken draineren en bufferen oppervlakte-en hemelwater op milieuvriendelijke wijze. Het unieke natuurlijke materiaal absorbeert overtollig oppervlakte- en hemelwater met een capaciteit van 93% van het volume. De blokken zorgen vervolgens voor geleidelijke infiltratie aan de omliggende bodem.

Door het plaatsen van de infiltratie-units ontstaat er een waterbuffer die de kans op wateroverlast flink reduceert. Door de infiltratie wordt het grondwater op natuurlijk wijze aangevuld en wordt verdroging voorkomen.

O.a. toepasbaar bij…

  • het voorkomen van wateroverlast op (zwaar belaste) verhardingen, in tuinen, rondom gebouwen en sportvelden;
  • herstellen natuurlijke waterbalans, door aanvullen grondwater;
  • voorkomen van verdroging van de bodem. Bomen en planten genieten langer van hemelwater.

Ecologisch verantwoord draineren

Hydrorock Type D units kunnen ingezet worden om op milieuvriendelijke wijze te bufferen en te draineren.

De Hydrorock infiltratie-units hebben een fijnmazige vezelstructuur in één richting. Een verticale vezelrichting bevordert een bufferende- en infiltrerende functie, hierbij worden de blokken staand geplaatst. Maar een horizontale vezelrichting bevordert juist een drainerende functie. Bij drainage van oppervlakte- en regenwater dienen de blokken liggend geplaatst te worden. Dankzij de unieke eigenschappen van Hydrorock is er geen afschot nodig voor correcte drainage.

Drainage met Hydrorock o.a. toepasbaar bij…

  • voorkomen van wateroverlast of verdroging in landelijke gebieden;
  • verbetering van de ecologie van de grond: alles groeit en bloeit beter op Hydrorock®;
  • realisatie van een goede lokale waterbalans en schonere ‘voeding’ van het grondwater

Thema's

Buitenruimte

Oplossingen te vinden binnen thema buitenruimte in ICDuBo