Isolatie kruipruimte Isoschelp

Isolatie kruipruimte Isoschelp

20141223_152031

De basis van gezond en energiezuinig wonen begint bij een droge en warmere vloer, een zeker gevolg van goede vloerisolatie, vanuit de kruipruimte. Gevolg is ook comfort, een beter binnenklimaat en minder huisstofmijt, belangrijk voor de meer gevoelige mensen, zoals met cara of reuma.

Isolatie met schelpen betekent blijvende zekerheid en garantie op gaaf leven en wonen, het is een onkwetsbaar isolatiemiddel, i.t.t. alle andere, vooral in ons natte en vochtige landje. Isoleren met schelpen is wel zelf gezond leven zonder zwammen, schimmels, pissebedden en vliegjes etc., welke geen levensvatbaarheid hebben in zo’n zuiver en droog klimaat, door deze kruipruimte-isolatie

Schelpen, een isolatiemiddel met eeuwenlange ervaring en ook altijd naar volle tevredenheid, daarnaast een zeer milieuvriendelijk, zuiver, eerlijk en oneindig materiaal; de zeeën liggen vol afgedankte schelpen, dus laten we deze maar gebruiken om de schaarse energie te besparen m.b.v. schelpenisolatie.

Wisselende grondwaterstanden en optrekkende kou vanuit de vloer beïnvloeden het wooncomfort en de duurzaamheid van een gebouw. In veel kruipruimtes ligt een laag zand, maar juist door de capillaire werking hiervan wordt vocht omhoog gezogen en wordt vochtige lucht de woning ingebracht.

Kou en vocht komt uit de bodem voort, waarna het condenseert tegen uw vloer, met Isoschelp bodemisolatie ontstaat een schoon en zuiver pakket, wat geen vochtige lucht doorlaat zelfs niet als de schelpen gedeeltelijk in het water liggen.

Warmte-isolerend: een pakket Isoschelp is zo’n 75 % stilstaande lucht.Volgens het bouwstoffenbesluit is een minimale R-waarde van 2.5 nodig, dit kan bereikt worden door, gerekend vanaf de grondwaterstand(indien van toepassing) een laag van 25 centimeter schelpen aan te brengen. Wilt u een hogere isolatiewaarde bereiken, dan kunt u kiezen voor een dikkere laag Isoschelpen. Boven Isoschelp behoeft niet te worden geventileerd, dit komt omdat Isoschelpen voor 98 % uit kalk bestaan en zo’n droge (stilstaande) lucht maken dat de lucht die buiten heerst in de meeste gevallen vochtiger is.

Thema's

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.

Isolatie

Oplossingen te vinden binnen thema isolatie in ICDuBo

BioBased

Letterlijk betekent biobased: op de natuur gebaseerd.

Isoleren – Stap 2: energie besparen

Duurzaam MKB