Beton Greenscore van VBI

Beton Greenscore van VBI

Tot 90% minder milieubelasting met ‘groen beton’ en ‘hergebruik’

Door toepassing van nieuwe bindmiddelen is VBI in staat om de milieulast te verlagen naar 50%. Een doelmatige keuze voor gebouwen die moeten voldoen aan actuele prestatieniveaus vanuit BREEAM en GPR.

VBI biedt de mogelijkheid de kanaalplaatvloer voor materiaalrecycling terug te nemen en als granulaat opnieuw toe te voegen aan de productie van nieuwe kanaalplaatvloeren. VBI kan in beginsel 20, 30 of 50 volumeprocenten van het grove toeslagmateriaal vervangen door betongranulaat (conform NEN 8005 / CUR aanbeveling 112). Afhankelijk van de projectspecificaties kan onder voorwaarden zelfs worden gekozen voor >50% granulaat.

Binnen BREEAM is de basisnorm > 15% secundair materiaal. Bij een keuze voor > 30% secundaire grondstoffen wordt binnen BREEAM zelfs een extra ‘exemplary performance credit’ toegekend. VBI biedt beide normen als optie aan.

Duurzame (materiaal)keuzes bieden ook economisch bezien voordeel omdat ze bijvoorbeeld worden aangemoedigd door fiscale voordelen via de regelingen MIA/Vamil. Op gebouwniveau zijn er in toenemende mate financierende partijen die rentekorting bieden vanwege een lager risicoprofiel bij een onderpand dat is gerealiseerd met oog op duurzaamheid en extra toekomstwaarde door flexibiliteit.

Een boeiende ontwikkeling is om gebouwen zodanig te ontwerpen dat de draagstructuren aan het eind van de levensduur van een gebouw demontabel zijn. Zodoende bestaat de mogelijkheid om elementen als compleet bouwdeel te hergebruiken in een nieuw te ontwikkelen gebouw. Keuze voor circulariteit door middel van remontabel bouwen is vanuit duurzaamheid bezien opnieuw een grote stap voorwaarts. Daarmee kan de milieulast verder worden verlaagd tot slechts 10% van die van concurrerende systemen.

  • Optimale milieuprestaties
  • Extra waardering binnen BREEAM en GPR
  • Gevalideerde oplossing

GreenScore

Voor een upgrade in duurzaamheid hebben wij de ‘VBI-GreenScore’ ontwikkeld. De productlijn GreenScore omvat inmiddels 21 ultiem duurzame oplossingen. Deze zijn -als ’VBI Groen’- opgenomen in de Nationale Milieu Database ( NMD) als categorie 1 data.

Kenmerkend in deze producten is een speciale set van bindmiddelen waardoor de milieu impact met nog eens met extra 25% wordt verlaagd. Oplossingen met een extra grote impact op de MPG-score (milieu-schaduwprijs) van een gebouw en daarmee ook op de MAT1-score.

Het is niet voor niets dat binnen duurzaamheidslabels zoals bijvoorbeeld BREEAM/LEED/GPR extra credits worden toegekend aan aantoonbaar betere gebouwen. De duurzame oplossingen van VBI helpen om op een economische wijze te kunnen voldoen aan actuele prestatieniveaus.

Thema's

Materiaal

Oplossingen te vinden binnen thema materiaal in ICDuBo

Utiliteit

Oplossingen te vinden binnen thema utiliteit ICDuBo