VBI

VBI

VBI bouwt mee aan duurzame, flexibele en comfortabele woon- en werkomgevingen

Niet alleen in onze duurzame producten en productieprocessen maar ook in de creatie van duurzame woon- en werkomgevingen ligt de expertise van VBI.

Echt duurzaam is flexibel aanwendbaar

Een echt duurzaam gebouw is een gebouw dat tientallen of zelfs honderden jaren optimaal gebruikt wordt. Want een gebouw kan nog zo duurzaam zijn, als het niet aanpasbaar is aan de wensen van de gebruiker staat het leeg en dat is altijd milieubelastend. De wereld om ons heen verandert continu, en daarmee ook onze werk-, woon- en leefomgeving. Er worden steeds hogere eisen gesteld aan de ontwikkeling en de functionaliteit van gebouwen. Bij VBI zien we dat de mens de komende jaren meer comfort om zich heen verlangt en dat duurzaam bouwen, revitalisatie en herbestemming aan belang toeneemt. Het is een maatschappelijke opdracht die we als partners in de hele bouwkolom moeten oppakken. Met onze draagconstructies dragen we bij aan omgevingen voor wonen, zorgen, leren en werken die in de tijd steeds aan te passen zijn aan de wensen van de eindgebruiker. Het verpleeghuis van nu is het appartementencomplex van morgen en over 10 jaar is het wellicht een parkeergarage. Deze flexibiliteit wordt bepaald door de draagconstructie van een gebouw en wordt straks in BREEAM meegewogen.

Tot 90% minder milieubelasting

De standaard kanaalplaat heeft een 25% lagere milieubelasting (kg CO2/m2) dan vergelijkbare vrijdragende constructie-elementen. Dat komt onder andere doordat een kanaalplaatvloer 40% lichter is dan een massieve vloer. Door toepassing van nieuwe bindmiddelen is VBI in staat dit nog tot 50% te verlagen (VBI heeft inmiddels 21 ultiem duurzame oplossingen in de Nationale Milieu Database / NMD. Wij noemen deze productlijn ‘VBI-GreenScore’). Dit maakt de kanaalplaat een veel gekozen product voor gebouwen die moeten voldoen aan actuele prestatieniveaus vanuit BREEAM en GPR. Een boeiend vooruitzicht is om de elementen van de demontabele draagstructuren te hergebruiken. Daarmee zouden we de milieulast verlagen tot slechts 10% van concurrerende systemen.

Duurzaam productieproces

Omdat wij produceren in een beschermde omgeving, volgens een geïndustrialiseerd proces, lopen wij voorop in het duurzaam gebruik van materialen en energie. Door het gecontroleerde proces gaat er geen materiaal verloren. Wij hebben daarvoor al tientallen jaren een uniek recyclingproces waarin uitval en restbeton uit het productieproces weer volledig worden hergebruikt. De structurele monitoring van emissies, afvalstromen, grondstoffen, water, energie en overige milieuaspecten doen wij op basis van ISO 9001 en 14001. (Zie ook de link “Duurzame processen VBI”.)

Actief betrokken bij duurzaamheid

Een beter milieu begint bij samenwerking. Daarom ondersteunt VBI veel initiatieven en organisaties op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Als partner van MVO Nederland en ondertekenaars van de Green Deal ‘Verduurzaming Betonketen’ streven we bijvoorbeeld naar een 100% duurzame betonketen. Wij zijn founding partner van de Dutch Green Building Council (DGBC). De DGBC is een onafhankelijke non-profit organisatie die streeft naar blijvende verduurzaming van de bebouwde omgeving in Nederland. Daartoe ontwikkelt de organisatie keurmerken voor een onafhankelijke beoordeling van gebouwen en gebieden.

 

beeld01

Oplossingen

Beton Greenscore van VBI

Kenmerkend voor Greenscore beton is een speciale set van bindmiddelen waardoor de milieu impact wordt verlaagd.

Renovatievloer van VBI

De PS-renovatievloer van VBI is uitermate geschikt voor het vervangen van oude houten vloeren.