Aanpak scholen

Aanpak scholen

MPDuBo_Folder_Scholen

Betere leerprestaties dankzij een duurzaam schoolgebouw

logo's-MPDUBOStichting Marktplaats Duurzaam Bouwen werkt samen met 24 gemeenten in de regio Rijnmond en Haaglanden aan het versneld verduurzamen van de gebouwde omgeving in deze gemeenten.

Marktplaats Duurzaam Bouwen en ICDuBo helpen scholen bij het creëren van een goede leeromgeving voor nu en in de toekomst. Hierdoor krijgen scholen meer tijd voor goed onderwijs en een gebouw met een gezond en comfortabel binnenklimaat. Een gebouw met betere leerprestaties!

Werkwijze

Marktplaats Duurzaam Bouwen en ICDuBo hebben het overzicht van de mogelijkheden en bieden totaaloplossingen die aansluiten bij de vraag. Geen verzameling losse producten maar een op maat gesneden totaalpakket, waarbij de kwaliteit wordt gegarandeerd. In combinatie met financiering en onderhoud kan hiermee de school voor langere tijd worden ontzorgd.

  • Inventarisatie van wensen en zoeken naar passende oplossingen.
  • Combineren van verbeteringen en onderhoud, waardoor totale exploitatiekosten worden verlaagd.
  • De investeringen in maatregelen worden voorgefinancierd uit de besparingen op onderhoud en energie.
  • Garantie op afgesproken prestaties.


Uitgangspunten

  • Betere leeromgeving
  • Minder ziekteverzuim
  • Lagere exploitatielasten
  • Geen risico voor de school


Doelstelling maatregelen:

Verbetering energieprestatie:
– Energiebesparen > verlaging exploitatielasten
– Besparingen inzetten voor onderwijsdoeleinden

Verbetering comfort en gezondheid (lucht, geluid, temperatuur, licht)
– Betere leerprestaties
– Lager ziekteverzuim > kostenreductie

 

menukaart

 

Thema's

Scholen

Oplossingen te vinden binnen thema scholen in ICDuBo