Platform Duurzame Corporatie

Wie helpt ons bij de inrichting van nieuwe WoonWijzerWinkel showrooms?
23 oktober 2018
Warmtepomp met uniek design te zien in ICDuBo
7 november 2018

Platform Duurzame Corporatie

In maart 2018 organiseerden CorporatieNL en ICDuBo de eerste rondetafel over de duurzame corporatie. We spraken toen met alle deelnemers over de opgedane ervaringen, de uitdagingen en de toekomstige oplossingsrichtingen. Op donderdag 13 september 2018 gaven we hier een vervolg aan tijdens de tweede rondetafel bij Rabobank te Utrecht.

Tijdens de bijeenkomst komt naar voren dat er veel behoefte is aan samenwerking en kennisdeling. Op bestuurlijk niveau is het gezamenlijk belang om het bewustzijn over duurzaamheid te vergroten. Goed opdrachtgeverschap kan hierbij als strategisch instrument dienen om bijvoorbeeld de markt uit te dagen met goede oplossingen te komen

Het is nog vaak zoeken naar de juiste oplossingen. Op operationeel niveau is veel winst te behalen door meer met elkaar samen te werken. Goede voorbeeld zijn RWU en Pioneering waarin corporaties van elkaar leren door kennis en ervaringen te delen. Elke regio heeft zijn eigen dynamiek met eigen initiatieven. Het is wenselijk om meer kennis te delen tussen de regionale ontwikkelingen.

Om goede keuzes te maken moeten we meer kennis ontwikkelen en delen. En de nadruk moeten we leggen op de overeenkomsten, niet op verschillen. We moeten de markt uitdagen om concepten aan te dragen. En we moeten streven naar een bibliotheek van oplossingen voor woningtypologieën met diverse aanpakmogelijkheden. Een nieuw Platform Duurzame Corporatie kan hierbij helpen.

 

PLATFORM DUURZAME CORPORATIE

 

Vervolgstap 

Er is veel behoefte aan samenwerking. Naast andere mogelijke initiatieven en middelen zou ook een nieuw sectoroverstijgend platform in deze behoefte kunnen voorzien. De exacte invulling daarvan kunnen deelnemende corporaties, gemeenten, kennisorganisaties en marktpartijen gezamenlijk aansturen, zodanig dat een breed gedragen initiatief ontstaat dat bestaande platforms aanvult.

Zo’n Platform Duurzame Corporatie zou vanuit haar expertise en positie kunnen faciliteren op operationeel niveau. Om dit te realiseren is een logische vervolgstap om in gesprek te gaan met de operationele laag binnen woningcorporaties.

Het platform wil bijvoorbeeld graag het initiatief nemen voor de inventarisatie van woningtypes om deze te koppelen aan oplossingen. Dit zou dan een landelijke databank kunnen worden die toegankelijk is voor alle betrokken partijen. Op die manier profiteert iedereen van deze samenwerking in een platform. ICDuBo en CorporatieNL hebben zich al bereid verklaard te onderzoeken of zij corporaties en andere organisaties kunnen verenigen en de samenwerking te zoeken met lokale initiatieven zoals RWU.

Binnenkort wordt er een vervolg bijeenkomst voor corporaties georganiseerd over de invulling van bovenstaande thema’s.
Meer informatie over het Platform Duurzame Corporatie

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *