Wienerberger

Wienerberger

Voor Wienerberger is duurzaamheid vooral gewoon dóen. Bouwen aan mooie projecten met een langere levensduur. Slimmer bouwen voor meer comfort en een lager energieverbruik. Wij werken met aandacht voor milieu, medewerkers en maatschappij. Van klei tot eindproduct, van bouwen tot wonen, van hergebruik tot recycling.

Onze keramische producten zijn duurzaam, al vanaf het prille begin. De klei winnen we uit Nederlandse rivieren en fabriceren we lokaal tot volwaardige bouwstenen met een lange levensduur. Onze bakstenen en keramische dakpannen vormen al eeuwenlang duurzame bouwmaterialen. In de monumentale panden van weleer en de moderne architectuur van morgen. Duurzaamheid is vooral een kwestie van doen. Samen met klanten en medewerkers bouwen we slimmer voor meer comfort, een lagere energierekening en zo min mogelijk impact op het milieu. Wil je weten hoe? Bekijk de video hiernaast.

Klei als krachtige, hernieuwbare grondstof
Nederlandse uiterwaardenklei vernieuwt zichzelf steeds. De mens verbruikt bovendien minder klei dan er door de rivieren wordt afgezet. Zo blijft de klei oneindig beschikbaar. Ook zorgt kleiwinning voor nieuwe leefgebieden voor planten en dieren. En beperkt Nederlandse rivierkleiwinning de negatieve gevolgen van klimaatverandering en verdiept de uiterwaarden. Zo beschermt het ons tegen het gevaar van een stijgend waterpeil.

Produceren met aandacht voor het milieu
De productie van keramiek kost energie. Dat is onoverkomelijk. Daarom drogen en bakken we zo efficiënt mogelijk. Onze doelstelling? Een CO2-reductie van 20 procent in 2020. Een forse ambitie, die we denken te behalen met energieterugwinning: door de warmte van het bakproces nog slimmer in te zetten in de drogerij. En door te koelen met stikstof in plaats van aardgas. Door te besparen op materiaal. Slechts een paar voorbeelden van onze milieubewuste werkwijze.

Cradle-to-cradle
Wienerberger werkt aan duurzame oplossingen volgens de ‘cradle-to-cradle’ principes. Een deel van ons gevelsteenassortiment, en het assortiment ClickBrick en DuecoBrick is C2C (Brons en Zilver) gecertificeerd door EPEA als keurende instantie.  De screening heeft ook geresulteerd in ‘Material Health’- paspoorten, met Zilver voor een deel van het gevelstenenassortiment en DuecoBrick, en Goud voor het droogstapelsysteem ClickBrick. We zijn één van de founders van de C2C Bouwgroep die staat voor uitwisseling van kennis en informatie en de circulaire economie wil aanmoedigen.

Meer weten? Kijk op www.wienerberger.nl voor uitgebreide informatie en inspiratie.

beeld01

Oplossingen

Gevelsteen, ClickBrick van Wienerberger

De Click Brick is een gevelsteen die zonder voeg- en lijmwerk gestapeld kan worden.

Gevelsteen, Dueco Brick van Wienerberger

Door holle uitvoering en afmetingen van de Dueco Brick wordt er een besparing van meer dan 55% ten opzichte van traditioneel metselwerk bereikt.

Zonnepanelen dakpan Wienerberger

De ZEP zonnedakpan is een keramische dakpan waarin een zonnecel is geïntegreerd.