Steeds

Steeds

Steeds is een resultaatgerichte proces- en projectorganisatie voor vastgoedverbetering en verduurzaming.
.
Steeds is een advies- en projectorganisatie die gespecialiseerd is in vier werkvelden: Wijk- en Woningverbetering, Verduurzaming, Renovatie & Restauratie en Herontwikkeling. Onze specialisten zijn expert in het adviseren en begeleiden op technische, financiële, juridische en sociale aspecten van verbeterprojecten. Steeds is vooral sterk in het behalen van projectresultaten daar waar (meerdere) eigenaren tot een besluit moeten komen.
.
Steeds adviseert en begeleidt eigenaren, besturen van VvE’s, beheerders, gemeenten en woningcorporaties bij het uitwerken en realiseren van vastgoedverbetering en verduurzaming.
.
Expertise Steeds:
  • Verduurzaming
  • Funderingsherstel
  • Particuliere Woningverbetering
  • Renovatie & Restauratie
  • Geluidwerende maatregelen
  • Wonen boven Winkels
  • Herbestemming en Herontwikkeling
  • Revitalisering Winkelgebieden
  • Handhaving
beeld01

Oplossingen