Advies VvE’s door Steeds

Advies VvE’s door Steeds

Steeds is een advies- en projectorganisatie die gespecialiseerd is in vier werkvelden: Wijk- en Woningverbetering, Verduurzaming, Renovatie & Restauratie en Herontwikkeling. Onze specialisten zijn expert in het adviseren en begeleiden op technische, financiële, juridische en sociale aspecten van verbeterprojecten. Steeds is vooral sterk in het behalen van projectresultaten daar waar (meerdere) eigenaren tot een besluit moeten komen.
.
Steeds adviseert en begeleidt eigenaren, besturen van VvE’s, beheerders, gemeenten en woningcorporaties bij het uitwerken en realiseren van vastgoedverbetering en verduurzaming.
.
Onze producten en diensten zijn praktijkgericht, flexibel van opzet en vormen een feitelijke basis voor maatwerkoplossingen.
.
Onze expertises zijn:
  • Verduurzaming
  • Funderingsherstel
  • Particuliere Woningverbetering
  • Renovatie & Restauratie
  • Geluidwerende maatregelen
  • Wonen boven Winkels
  • Herbestemming en Herontwikkeling
  • Revitalisering Winkelgebieden
  • Handhaving

 

Thema's

ICDuBo community VvE

De ICDuBo community VvE is een platform voor VvE’s, die hen ondersteunt bij het verduurzamen van het VvE bezit door het aanbieden van diensten en oplossingen.

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.