Redwell

Redwell

Het hoofdkantoor en de productie van Redwell zijn gevestigd in Hartberg-Oostenrijk. Aan de bakermat van de huidige infrarood verwarmingspanelen lag de ontwikkeling en productie van drogers voor de bouw, met behulp van infrarood techniek. Door het succes van de toepassing van deze infrarood techniek bij drogers is men de “know how” en ervaringen gaan gebruiken voor de ontwikkeling van infrarood verwarmingssystemen.

Vanaf de start van de serieproductie van verwarmingspanelen in 2002 is het snel gegaan. Op dit moment bedraagt de productieoppervlakte 3.600 m². De productie wordt uitgevoerd met gebruik van de modernste productietechnieken en onder de strengste kwaliteitsvoorschriften.

Redwell in Nederland

Begin 2011 is Redwell Studio Nederland B.V. opgericht. Vanuit onze showroom en opslag in Waddinxveen worden de Redwell producten met een landelijk dealernetwerk (nog in volle opbouw) op de markt gebracht. De reden waarom Redwell zich nu pas in Nederland sterk vertegenwoordigd wil zien, houdt verband met de conservatieve houding ten opzichte van verwarming. In Nederland is/was het gebruikelijk om te stoken met aardgas.

Gedwongen door de onzekerheid met betrekking tot de toekomstige beschikbaarheid, gekoppeld aan de sterk stijgende prijzen van aardgas, doet men besluiten alternatieve manieren van verwarming te adapteren. Nieuwe milieuvriendelijke bronnen van energieopwekking, zoals windenergie en zonne-energie, zijn veelal gebaseerd op het opwekken van elektriciteit. Elektriciteit is daarom dé brandstof voor de toekomst.  Redwell heeft al in vele landen bewezen een goed alternatief te zijn voor verwarming voor nu en in de toekomst. Andere alternatieve vormen van verwarming blijken duurder of slechter in performance, zo heeft men aangetoond in onafhankelijke studies. Ten onrechte gaat de aandacht hier in Nederland vaak richting warmtepompen. Toch merken wij als Redwell Studio Nederland een kentering. Men komt erachter dat warmtepompen, bovenal in bestaande huizen of bedrijfspanden, niet de manier zijn om van het gas af te stappen. Het afgelopen jaar is de interesse in infrarood dus ook sterk toegenomen.

beeld01

Oplossingen

Warmteafgifte infraroodpanelen van Redwell

Redwell biedt een uitgebreid programma aan infrarood panelen en biedt efficiënte en stijlvolle oplossingen.