Hydrorock

Hydrorock

Hydrorock International BV is een Nederlands bedrijf gericht op duurzaam watermanagement.

Wij richten ons op de ontwikkeling, productie en verkoop van innovatieve producten op terrein van hemelwater en oppervlaktewater. Het betreft oplossingen voor het afkoppelen van hemelwater, waterbuffering, drainage, infiltratie en irrigatie door toepassing van steenwol als basismateriaal. Hydrorock® is voortgekomen uit een samenwerking tussen twee bedrijven uit de isolatie- en steenwolsubstraten branche: Rockwool en de Asbipro group.

Onze missie

Hydrorock International wil een duurzame bijdrage leveren aan het behoud en gebruik van schoon hemelwater in bodemtoepassingen.

Wij richten ons op het voorkomen van wateroverlast en verdroging in bebouwde en onbebouwde omgevingen met ecologisch verantwoorde (ondergrondse) oplossingen. Hydrorock® draagt daarmee bij aan het duurzaam kunnen benutten van bodemfuncties.

Onze visie

Watermanagement is meer dan ooit relevant in stedelijk gebieden. En voor de wereldwijde water- en voedselvoorziening is het watervasthoudend vermogen van grond van cruciaal belang.

Als gevolg van de klimaatverandering is er een voortdurend aanhoudende wateroverlast of watertekort in vele delen van de wereld. Nederland is, mede dankzij onze eigen delta, specialist in de wereld als het gaat om waterveiligheid, waterkwaliteit en waterkwantiteit.  Hydrorock draagt daar op ecologische wijze haar steentje, of zo u wilt, blokje aan bij.

 

beeld01

Oplossingen

Waterberging door Hydrorock

Voorkom wateroverlast èn verdroging met de ecologisch verantwoorde infiltratieblokken van Hydrorock.