Eneco

Eneco

De energietransitie is erop gericht dat we toewerken naar een decentraal georganiseerd energiesysteem. In zo’n systeem bepalen mensen zelf waar en hoe ze groene energie opwekken, hoe ze deze verbruiken, opslaan en delen. De traditionele grenzen tussen leverancier, producent en klant verdwijnen. Een bewoner of bedrijf kan het ene moment de rol van klant hebben, het andere moment die van producent en leverancier. Door deze verschuiving van rollen gaat onze verantwoordelijkheid veel verder dan het produceren en leveren van groene energie. We bieden toegevoegde waarde door mensen innovatieve diensten en middelen te geven zodat ze zelf aan de slag gaan met de verduurzaming van energie.

Eneco Groep heeft een leidende positie in hernieuwbare bronnen. Om die te behouden verdubbelen we ons duurzaam opgesteld vermogen van 1.100 MW in 2017 naar 2.200 MW in 2022. In België zijn we marktleider op gebied van zonne-energie.

Eneco is marktleider op gebied van warmte. Met stadswarmte verwarmen we huizen en kantoren met restwarmte afkomstig van elektriciteitsproductie uit de industrie. Nederland gaat “van gas af”. Om deze transitie mogelijk te maken en straks ook zonder gas alle huizen goed te verwarmen, breidt Eneco haar warmtenetten uit.

beeld01

Oplossingen

Warmtenetten door Eneco

Via een warmtenet kunnen woningen en bedrijven op een duurzame (gasloze) manier van warmte worden voorzien.