Caprice

Caprice

De ene steen is de andere niet. Bij Caprice weten we dat. We zijn een familiebedrijf met ruim 150 jaar ervaring in het bakken van metselstenen. De grondstof voor de basiskleuren is rivierklei. Deze klei wordt gewonnen in het stroomgebied van de Rijn (ook in Duitsland), de Waal, de IJssel en de Maas. Het betreft uiterwaardenklei in de bakkleuren grijsrood, helderrood en naturelbrons en geel.

In de zorg voor het milieu kent Caprice – Steenfabriek Huissenswaard drie speerpunten:

Kleiwinning uit eigen projecten

In goed overleg met vertegenwoordigers uit de betrokken maatschappelijke gelederen en in samenwerking met partners wordt de kleiwinning, waar mogelijk, gecombineerd met Ruimte voor de Rivier en natuurontwikkeling in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur. Beide vinden hun weerslag in diverse Overheidsvisies en Overheidsrichtlijnen.

Energieverklaring

Een Energiebeleidsverklaring, waarmee een continue verlaging van het energieverbruik per ton product en een verbetering van de energieprestatie wordt nagestreefd. In het bijzonder gaat het hierbij om ovens en drogerijen. Een belangrijke drijfveer om hieraan te werken is uiteraard milieuwetgeving, maar evenzo belangrijk is de kostenreductie die energiebesparing met zich meebrengt.

Bij het streven naar die verbetering en preventie van energieverbruik hanteren directie en medewerkers van Caprice – Steenfabriek Huissenswaard de volgende uitgangspunten:

  • een continu streven naar verbetering van energieprestatie;
  • preventie van gebeurtenissen die leiden tot een onnodig hoger energieverbruik;
  • naleving van wet en regelgeving en andere omschreven eisen;
  • regelmatig actualiseren van de Energie-efficiëntieplannen (EEP);
  • verplichting tot uitvoeren van de inhoud van het EEP.

Afvalstoffen

Huissenswaard heeft hoegenaamd geen afvalstoffen, anders dan normaal huisvuil, oud ijzer en afgewerkte olie. Deze afvalstoffen worden op verantwoorde wijze opgehaald en verwerkt door betrouwbare, gespecialiseerde bedrijven.

Puin, zowel gedroogd als gebakken, wordt door de breekinstallatie in het eigen bedrijf vermalen en hergebruikt: gemengd door de klei en verwerkt tot nieuwe stenen. Afvalzand wordt opgevangen en hergebruikt.

Het stof dat vrijkomt tijdens het productieproces wordt gericht afgezogen en via de natfilterinstallaties opgevangen. Het spoelwater bij de vormbandpers en het water van de natfilterinstallaties worden via de waterzuiveringsinstallatie geleid: een sedimentatie-unit scheidt klei, zand en water. Alles wordt hergebruikt!

Olie en vet worden apart opgevangen en volgens een gecontroleerde procedure als afgewerkte olie en chemisch afval afgevoerd. De rookgassen worden zolang aan de wettelijke normen wordt voldaan ongezuiverd de lucht in geblazen. Zodra wordt vastgesteld dat de wettelijke normen worden overschreden zal Huissenswaard een rookgasreiniger plaatsen.

Al met al: Huissenswaard bedrijft moderne procesindustrie en gaat op een maatschappelijk zeer verantwoorde manier om met grondstoffen en milieu.

beeld01

Oplossingen

Gevelsteen van Caprice Baksteen

Caprice is een familiebedrijf met ruim 150 jaar ervaring in het bakken van metselstenen.