Smarter@School van ABB

Smarter@School van ABB

ABB gaat vanuit Smarter@School met marktpartijen op zoek naar een ideale oplossing om scholen comfortabel en duurzamer in te richten.

Door gebruik te maken van verschillende sensoren die aangesloten zijn op een open platform kunnen deze gegevens gebruikt worden voor verschillende doeleinden. Zo kan een eenvoudige sensor – die bijvoorbeeld bewegingen detecteert – zorgen voor het activeren van de verlichting, verwarming, koeling, frisse lucht, zonwering, et cetera. Maar dit gaat nog verder. Denk hierbij aan het inzichtelijk maken van welke lokalen er in gebruik zijn. Deze informatie kan weer meegenomen worden voor de schoonmaak. Oftewel geen schoonmaak als er geen les wordt gegeven, immers schoon is schoon. Het voordeel van het toepassen van sensoren is de snelheid van waarnemen. Zo wordt er eerder ingespeeld op veranderingen zoals temperatuurstijging. Dit voorkomt onnodig verbruik van energie die noodzakelijk is om een trage reactie te compenseren.

Een leerkracht wil gewoon lesgeven. Op het moment dat de leerkracht gefaciliteerd wordt, hoeft die zich niet bezig te houden met in zijn ogen onbelangrijke zaken en kan die zijn specialisme uitvoeren: lesgeven. Uit onderzoek van Oberon blijkt dat 70% van de leerkrachten meer functionaliteit wenst. Het klaslokaal dient aangepast te kunnen worden aan de verschillende activiteiten. Denk hierbij aan lesgeven, maken van tentamens, geven van presentaties, waarbij onder andere de lichtintensiteit kan worden aangepast. Bij het ontwerpen en inregelen is het van cruciaal belang om rekening te houden met de menselijke invloeden. Zoals wanneer iemand tijdens een warme dag het raam opent voor het binnenlaten van buitenlucht. Dit kan leiden tot het verhogen van de koeling, maar kan worden voorkomen door de standen van het kiep/kantelkraam mee te nemen in het ontwerp. Denk hierbij aan open, kantel en dicht.

Zoals gebruikelijk maakt de conciërge zijn ronde om de school te controleren. Maar door het toepassen van sensoren beschikt men op een centrale plek over actuele informatie van de school. Zo kan er op een bedieningspaneel inzichtelijk worden gemaakt welke ruimtes er in gebruik zijn zoals toilet, miva toilet en lokalen. Actuele waardes kunnen in de verschillende ruimtes worden bekeken. Denk hierbij aan CO2, temperatuur en de stand van de ramen. Verder is het mogelijk om het intercomsysteem te integreren en zichtbaar te maken op het bedieningspaneel en de smartphone.

 

Thema's

Scholen

Oplossingen te vinden binnen thema scholen in ICDuBo