Isolatie kruipruimte Kalkkorrels van Schotgroep

Isolatie kruipruimte Kalkkorrels van Schotgroep

20160628_100920

SCHOTGROEP is de enige partij die het meest duurzame product in de bodemafsluiting mag toepassen. Het product in kwestie is de kalkkorrel.

Deze kalkkorrel is een restproduct dat vrijkomt bij de ontharding van ons drinkwater bij de landelijke drinkwaterbedrijven. Voorheen was het een restproduct zonder bestemming, hier heeft SCHOTGROEP verandering in gebracht. Voor het verhelpen van vocht- en verzakkingsproblemen in de kruipruimte was SCHOTGROEP nog op zoek naar een geschikt product. Dit bleek de kalkkorrel te zijn. Dankzij zijn minimale capillaire werking en zijn goede ophoogeigenschappen was de match gevonden! De kalkkorrel is niet bepaald een noviteit aangezien het bovenstaande al 25 jaar geleden heeft plaatsgevonden. Dat neemt niet weg dat de korrel tot op de dag van vandaag de beste oplossing is voor vocht- en verzakkingsproblemen.

Thema's

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.

Isolatie

Oplossingen te vinden binnen thema isolatie in ICDuBo

BioBased

Letterlijk betekent biobased: op de natuur gebaseerd.

Isoleren – Stap 2: energie besparen

Duurzaam MKB