Kennissessie voor woningcorporaties

Slimme techniek in techniek college
14 februari 2019
Vastgoedevent voor woningcorporaties
19 februari 2019

Kennissessie voor woningcorporaties

Platform Duurzame Corporatie
Kennissessie thema woningtypologieën

Onlangs hebben CorporatieNL en ICDuBo een tweetal rondetafelgesprekken met corporatiebestuurders georganiseerd over het verduurzamen van corporatiebezit. Hier is een duidelijke behoefte aan samenwerking uit naar voren gekomen. Graag willen wij met corporaties aan de slag om de samenwerking vorm te geven. Het startpunt hiervoor is de kennissessie die wij organiseren op donderdag 28 februari 2019.

Welke instrumenten kunnen we hiervoor inzetten? We willen kennisontwikkeling faciliteren waardoor niet elke corporatie opnieuw het wiel hoeft uit te vinden, maar kan leren van ervaringen van andere corporaties. Een instrument die hierbij kan helpen is een database van oplossingen. Het Platform Duurzame Corporatie is betrokken bij de inventarisatie van woningtypes en de koppeling met duurzame oplossingen. Doel is om een landelijke bibliotheek op te zetten die toegankelijk is voor alle betrokken partijen.

Vragen die tijdens de kennissessie aan bod zullen komen: Hoe kunnen corporaties samenwerken om woningen te verduurzamen? Wat is er voor nodig om de samenwerking op praktisch niveau inhoud te geven? Hoe kunnen we kennis en ervaring onderling slim delen?

De kennissessie is exclusief bedoeld voor corporaties en gemeente ambtenaren. Ook de provincie Zuid Holland zal vertegenwoordigd zijn tijdens de sessie.
Inmiddels hebben de volgende corporaties zich aangemeld: Arcade Wonen, HW Wonen, Kleurrijk Wonen, Onze Woning, Qua Wonen, Ressort Wonen, Rijnhart Wonen, Rondom Wonen, Samenwerking, Woongoed GO, Woonplus Schiedam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Aart van der Wilt

Programma:

Woning typologieën – Hoe slim ‘no-regret’ aan de slag te gaan

De verduurzamingsopgave is naast een strategische, vooral een praktische opgave. Het gaat om het aardgasvrij maken en energetisch verbeteren van de woningvoorraad. De techniek is voorhanden om hiermee aan de slag te gaan, maar de vraag is ‘’waar begin ik en doe ik wel het juiste?’’.

Met precies deze vraag is de gemeente Rotterdam aan de slag gegaan. En is er een onderzoek uitgevoerd naar de 13 meest voorkomende woning typologieën in Rotterdam. De resultaten van dit onderzoek laten zien hoe je stap voor stap kunt verduurzamen naar 2050 toe. Hierbij is ook rekening gehouden met een warmtenet en all electric variant op het aardgas. Een verandering in de warmtebron heeft namelijk gevolgen voor de kwaliteitseisen van de woning.

Sven Ringelberg zal namens de gemeente Rotterdam de resultaten uit dit onderzoek doorlopen. Hierbij hoort een korte beschrijving van de gevolgen van het Klimaatakkoord voor de woningmarkt en komende ontwikkelingen. De presentatie zal daarna voornamelijk ingaan op de praktische gevolgen van stapsgewijs verduurzamen bij verschillende type woningen.

Component Renovatie

Iedere woning is uniek; toch zijn er grote overeenkomsten in de Nederlandse woningvoorraad te vinden. Iedere woning is in te delen in één van de 9 dak-families, 7 gevel-families en 5 ruimte-families. Met deze kennis is een herhaalbaar aanbod aan renovatieproducten ontwikkeld voor álle type woningen, waarbij drie kwaliteitsniveaus onderscheiden kunnen worden: onderhouden, verbeteren en transformeren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *