Geïnteresseerd in buitenlandse marktkansen?

Infrarood experience in ICDuBo/WoonWijzerWinkel
14 april 2020
Evenementen in ICDuBo na 1 juni 2020
20 mei 2020

Geïnteresseerd in buitenlandse marktkansen?

ICDuBo heeft contact met de internationale afdelingen van InnovationQuarter, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Zuid-Holland, en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).  Dit bied mogelijkheden voor bedrijven in ons netwerk met internationale ambities.

In verschillende buitenlandse markten liggen grote kansen voor Nederlandse bedrijven met oplossingen voor duurzame bouw. Daarom wil RVO en InnovationQuarter in kaart brengen welke Nederlandse partijen uit ons netwerk op deze kansen in willen spelen en welke ondersteuning zij hierbij nodig hebben. Hiertoe hebben zij een enquête opgesteld. Zou u deze enquête willen invullen? Dit kost u ongeveer 3 minuten.

Toelichting

Zowel RVO als InnovationQuarter ondersteunen Nederlandse bedrijven met internationalisering activiteiten en plannen. Zij richten zich met name op een aantal prioritaire landen en sectoren/thema’s gericht op maatschappelijke uitdagingen. Dus ook op bedrijven die oplossingen bieden voor, onder andere, duurzaam bouwen en hiermee actief zijn, of willen worden, op buitenlandse markten. Zij doen dat normaliter onder andere d.m.v. één-op-één gesprekken met bedrijven, door de organisatie van webinars en evenementen in Nederland om de geïnteresseerde bedrijven op de hoogte te brengen van de marktkansen in het buitenland. Daarnaast worden internationale beursbezoeken en handelsmissies georganiseerd, consortia van bedrijven opgezet om de buitenlandse markten samen te bewerken, en hebben InnovationQuarter en RVO partnerships met buitenlandse clusters om bedrijven te helpen met hun uitbreiding naar desbetreffende markt. Momenteel ligt een deel van deze activiteiten uiteraard stil, zijn uit- of afgesteld i.v.m. het coronavirus.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:

  • Anne de Vries, Projectmanager Internationalisering bij InnovationQuarter: devries@innovationquarter.nl / +31 6 2254 6065
  • Stephan van de Wall, Senior Adviseur Business Development USA bij RVO: vandewall@rvo.nl / +31 6 1528 6275

Over de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) werkt in opdracht van Rijksoverheid, EU, gemeenten en provincies. Zij helpen ondernemende Nederlanders en beleidsmedewerkers vooruit op het gebied van duurzaamheid, zakendoen over de grenzen, agrarisch ondernemen en innovatie. Dit wordt gedaan door

  • Het geven van expertise, zoals over landen, octrooien, of duurzame oplossingen.
  • Informeren over financiële en fiscale regelingen.
  • Het uitvoeren van wet- en regelgeving, die zorgen voor een gelijk speelveld.

Over InnovationQuarter

InnovationQuarter is een onderneming met publieke aandeelhouders, gericht op het versterken van de economie en werkgelegenheid in Zuid-Holland. Ons doel is het duurzaam versterken van de economische structuur en het ontsluiten van het innovatieve vermogen van de regio. We zijn een neutrale speler in de regio en hebben geen winstoogmerk. Als regionale ontwikkelingsmaatschappij ondersteunt InnovationQuarter de regionale economie op verschillende manieren. We

  • financieren vernieuwende en snelgroeiende bedrijven
  • assisteren buitenlandse ondernemingen bij het vestigen in Zuid-Holland
  • ondersteunen Zuid-Hollandse bedrijven bij het opschalen naar buitenlandse markten
  • organiseren samenwerking tussen innovatieve ondernemers, kennisinstellingen en de overheid, om samen de clusters vooruit te helpen

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *