W/E Adviseurs

W/E Adviseurs

W/E adviseurs is een enthousiast en creatief adviesbureau voor duurzaamheid in bouw, vastgoed en gebiedsontwikkeling. Al ruim 3 decennia. Wij bieden klanten maatwerk in praktisch projectadvies over energie, bouwfysica en duurzaam bouwen & renoveren. Organisaties ondersteunen we van visievorming tot handelen in de dagelijkse praktijk. We ontwikkelen kennis en software die duurzaamheid inzichtelijk, eenvoudig meetbaar en bespreekbaar maakt. In cursussen delen wij onze kennis en inzichten met u. W/E werkt voor en met iedereen met ambitie.en.

W/E Adviseurs is ontwikkelaar van GPR Gebouw

Moeilijke materie makkelijk maken is ons motto en de GPR Software is daar een sprekend voorbeeld van.

GPR Gebouw is de bekendste en meest gebruikte software voor het bepalen van de duurzaamheid van gebouwen. De basis voor GPR Gebouw is een uitgesproken visie: duurzaam bouwen is het creëren van een gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een laag mogelijke milieubelasting.

GPR Gebouw is prestatiegericht, werkt snel en efficiënt en is geschikt in te zetten als EMVI-criterium bij aanbestedingstrajecten.

GPR Software maakt duurzaamheid meetbaar:

  • Inzicht in ..
  • Sturen op
  • Stimuleren van ..
  • Profileren op ..
  • Communiceren over..
  • Aantonen dat ..
beeld01

Oplossingen