W/E Adviseurs

W/E Adviseurs

Onderzoeks- en adviesbureau stichting W/E adviseurs helpt de landelijke overheid, gemeenten, corporaties en vastgoedbeleggers bij het verduurzamen van gebouwen en gebieden en richt zich daarbij op energie, circulariteit en gezondheid. W/E ziet hun ketenpartners, zoals ontwikkelaars, architecten, adviseurs en uitvoerende partijen daarbij als belangrijke katalysator.

W/E adviseurs ondersteunt organisaties, van visievorming tot en met uitvoering in de dagelijkse praktijk. Wij ontwikkelen kennis en software, zoals GPR Gebouw, die duurzaamheid voor de markt inzichtelijk en meetbaar maakt. En we delen onze kennis via cursussen en workshops.

 

W/E Adviseurs is ontwikkelaar van GPR Gebouw

Moeilijke materie makkelijk maken is ons motto en de GPR Software is daar een sprekend voorbeeld van.

GPR Gebouw is de bekendste en meest gebruikte software voor het bepalen van de duurzaamheid van gebouwen. De basis voor GPR Gebouw is een uitgesproken visie: duurzaam bouwen is het creëren van een gebouwde omgeving met een zo hoog mogelijke kwaliteit en een laag mogelijke milieubelasting.

GPR Gebouw is prestatiegericht, werkt snel en efficiënt en is geschikt in te zetten als EMVI-criterium bij aanbestedingstrajecten.

GPR Software maakt duurzaamheid meetbaar:

  • Inzicht in ..
  • Sturen op
  • Stimuleren van ..
  • Profileren op ..
  • Communiceren over..
  • Aantonen dat ..

Oplossingen