Sto Isoned

Sto Isoned

Als gevelspecialist bouwt Sto al 60 jaar aan een mooiere en energiezuinige gebouwvoorraad, wereldwijd. In nauwe samenwerking met onze partners ontwikkelen wij innovatieve gevelisolatiesystemen, waarbij we ook de balans tussen ecologie en economie niet vergeten. Bouwen met Sto betekent duurzaam bouwen en renoveren. Bewust bouwen.

Als het over milieubewust bouwen gaat, denkt Sto zo ver mogelijk vooruit. Dat ziet u niet alleen aan onze bijzondere productinnovaties, maar ook aan de manier waarop we produceren bij Sto.

Onze producten brengen mens en milieu veel goeds. Dat deden ze al jaren voordat het woord ‘milieubescherming’ actueel was. Zo gebruikt Sto al sinds 1964 polystyreen voor warmte isolatie. Inmiddels is er dankzij onze gevelsystemen maar liefst 150 miljoen ton minder CO2 uitgestoten. Een van onze meest recente ecologische innovaties is StoPhotosan NOX. Deze geavanceerde gevelverf vermindert de uitstoot van broeikasgassen en van het schadelijke stikstofoxide. Een kleine, maar toch belangrijke bijdragen aan een schonere lucht.

Het milieu kan opgelucht ademhalenn
Hoe gaat Sto zelf eigenlijk om met milieubeschermende maatregelen? De Vakgroep Milieu zorgt ervoor dat bij de productie geen risico’s voor het milieu ontstaan. Daarnaast heeft Sto als een van de eerste bedrijven zijn minerale mortel heeft voorgelegd voor certificering: de zogenaamde Environemental Product Declaration (EPD). Deze certificering meet de milieu-impact van de volledige lifecycle van een product.

beeld01

Oplossingen

Gevelsysteem geïsoleerd Sto Isoned

Het gevelisolatie systemen minimaliseert warmteverlies en beschermt tegen warmte van buitenaf.