Renolit

Renolit

De Alkorplan PVC-dakafdichtingssystemen van Renolit Waterproofing staan sinds 1972 garant voor internationale ervaring en in de praktijk bewezen A-kwaliteit. De Alkorplan PVCdakafdichtingssystemen vormen een begrip onder professionele dakverwerkers en architecten.

Duurzaam en milieubewust ondernemen zit vast verankerd in de bedrijfscultuur van Renolit. Wij nemen onze verantwoordelijkheid op het gebied van mens en milieu. Daarom wordt er alleen met grondstoffen gewerkt van de hoogste kwaliteit en met additieven die als ongevaarlijk worden bestempeld (REACH).

Milieumanagement

Acht van de in totaal 21 productielocaties van Renolit zijn op het gebied van milieumanagement ISO 14001 of EMAS gecertificeerd. Dit aantal groeit ieder jaar.
Renolit Iberica te Sant Celoni (Spanje) waar onze PVC-dakbanen geproduceerd worden beschikt over beide certificaten.

Het meerendeel van ons kunststofafval wordt als gerecycled materiaal in het productieproces opnieuw gebruikt. Hierbij wordt gesproken van interne recycling. Bij Renolit Iberica wordt afval uit 4 verschillende productievestigingen opnieuw gebruikt. Het overige deel kunsstofafval wordt verkocht en vloeit in een extern recyclingproces. Om onze recyclingsactiviteiten continu te verbeteren, investeren we regelmatig in nieuwe installaties en technologieen.

Naast de interne activiteiten, neemt Renolit deel aan verschillende externe initiatieven, die een toonaangevende rol spelen bij het bespoedigen van kunststofrecycling. Onze betrokkenheid bij VinylPlus is hier een voorbeeld van. Het programma is gericht op een duurzame productie en duurzaam gebruik van PVC.

Recovinyl is een van de recyclingsprogramma’s die door VinylPlus worden ondersteund. Renolit Iberica is aangesloten bij het certificeringssysteem. Het levert niet alleen de hoeveelheid gerecycled materiaal aan, maar is ook persoonlijk betrokken door de voorzitter van het bestuur van Recovinyl te leveren!

Roofcollect

Renolit Waterproofing is partner van Roofcollect voor de recycling van kunststof dakbanen. De verenigde dakbedekkingsbedrijven (VEBIDAK) en de verenigde leveranciers van PVC dakbedekking (Vekudak) hebben Roofcollect geintroduceert. Roofcollect is een betaalbaar systeem om pvc dakbedekking te recyclen voor een betere wereld. Dit inzamelingssysteem sluit aan het het Europese initiatief van de Vinyl Foundation.

Vooral snijafval wordt gerecycled en na inzameling en verwerking gebruikt voor nieuwe producten. Via www.vekudakrecycling.nl kopen dakdekkers lege big bags en worden afgevulde big bags opgehaald. Het recyclingsysteem richt zich vooral op snijafval, omdat pvc dakbanen een levensduur hebben van wel 30 jaar. Er wordt dus nog niet veel gerenoveerd of gesloopt. In Nederland komt jaarlijks ca. 20 ton snijafval vrij, een volume van zo’n 60 big bags. Hoewel recyclen van pvc dakbanen geld kost, is het goedkoper dan afvoer met ongesorteerd bouw- en sloopafval.

De werkwijze van Roofcollect maakt het dakdekkers heel eenvoudig om te recyclen, vooral omdat de kosten vooraf helder zijn. Voor het inzamelen en afvoeren van big bags liggen de prijzen vast. Een vakman weet hoeveel snijafval of pvc-dakbedekking van een dak komt en rekent de kosten per project dus snel uit. Hoe meer big bags per rit mee gaan, des te goedkoper per stuk. Recycling van één big bag kost 99 euro tot eind 2014 en vanaf vijf stuks daalt de prijs naar 55 euro per stuk (prijzen exclusief BTW). Big bags bestelt men via de site, maar eigen big bags gebruiken kan ook. Oude dakbanen moeten goed geveegd worden, snijafval is meestal schoon genoeg.

De genoemde website geeft alle informatie over Roofcollect. Er is praktische informatie te vinden met instructies voor een juiste inzameling op de bouwplaats en in de werkplaats van de dakdekker. Men plaatst er direct zijn bestelling en download big bag-labels. Vóór het definitief maken van de opdracht heeft men de totale kosten in beeld. Beide verenigingen investeren in het recyclingsysteem. Om Roofcollect extra aantrekkelijk te maken krijgen leden van VEBIDAK 12,5%
korting op de afvoer van big bags. Ook partnerbedrijven van de Vekudak leveranciers krijgen 12,5% korting op de afvoer.

Milieu Relevante Product Informatie

Onze inspanningen op het gebied van milieu-aspecten worden onderkend door ons MRPIcertificaat nr 6.2.0006.004. MRPI is een erkend kwaliteitskeurmerk waarmee wij als producent betrouwbare milieu-informatie over ons product kunnen declareren en communiceren. MRPI sluit volledig aan bij de Nationale Bepalingsmethode Milieuprestatie van gebouwen en GWW werken zoals in beheer bij SBK en zoals aangewezen door het Bouwbesluit voor de verplichte milieuprestatieberekening. De MRPI data kan 1:1 worden opgenomen als getoetste data in de Nationale Milieudatabase. Alle relevante duurzaamheidkeurmerken zoals BREAAM en GPR op gebouwniveau rekenen met deze data; met MRPI wordt hier naadloos bij aangesloten.

MRPI is daarnaast aangesloten bij het Europese ECO platform waardoor ook eenvoudig aansluiting wordt verschaft tot andere Europese systemen voor milieudeclaraties van bouwproducten. MRPI staat voor het vergelijken van duurzaamheid op gebouwniveau zodat materialen integraal worden beoordeeld op functionele en andere prestaties

Duurzaamheid

Met betrekking tot duurzaam ondernemen beschikt Renolit over een Breeam A+ rating. Bovendien worden als structureel kader de richtlijnen van de Global Reporting Initiative (GRI) genomen voor duurzaamheidsrapportages.

Energie-efficientie

Tweederde van onze interne projecten op het gebied van energie-efficientie zijn gericht op de vermindering van de elektrische energie. Het overige deel is gericht op de besparing van fossiele energiebronnen.

Milieubescherming en emissies

Onze energiebesparingsmaatregelen hebben ertoe geleidt dat de emissie van broeikasgassen is gedaalt. Renolit Iberica werkt op dit gebied samen met een logistiek bedrijf dat is gespecialiseerd in intermodaal transport. Hierbij worden goederen door middel van uiteenlopende transportmiddelen op hun bestemming gebracht. Afhankelijk van de bestemming, eerst per vrachtwagen en daarna per schip of goederentrein.

Watergebruik

Renolit haalt zijn water uit bronnen, oppervlaktewateren of openbare netwerken. Dit wordt in productieprocessen gebruikt voor het opwekken van damp en voor koeling. Dit wordt op een natuurlijke manier gedaan. Lozing is aan strikte overheidsvoorwaarden gebonden en wordt regelmatig gecontroleerd. Hierdoor wordt een ingrijpende beinvloeding van de flora en fauna door directe of indirecte lozing uitgesloten.

beeld01

Oplossingen

Daksysteem Alkorsolar van Renolit

Het Alkorsolar bevestigingssysteem maakt het mogelijk om zonnepanelen, zonder extra ballast noch perforatie van de dakbaan, op het dak vast te maken.

Daksysteem Alkordesign van Renolit

Het Alkordesign systeem combineert het esthetische van een metalen dakbedekking met de voordelen van een soepele kunststofdakbedekking.