RDM Rotterdam

RDM Rotterdam

ICDuBo en RDM Rotterdam hebben een raamovereenkomst voor verregaande samenwerking tussen het de onderwijsinstellingen op RDM Rotterdam en ICDuBo en haar deelnemers.

De partijen hebben afgesproken hun krachten te bundelen bij de ontwikkeling, design, prototyping en productie van innovatieve producten; het doen van toegepast onderzoek en het uitdragen hiervan d.m.v. bijeenkomsten en het gebruik maken van elkaars netwerk, kennis en faciliteiten.

Activiteiten RDM Rotterdam voor marktpartijen.

Om de samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven op RDM Rotterdam te stroomlijnen is het concept Innovatieteams ontwikkeld. In deze teams werken Hogeschool Rotterdam, Albeda College en bedrijfsleven in een open omgeving samen aan duurzame technische innovaties op het gebied van o.a bouw en energie. Op basis van reële praktijkvragen van bedrijven of overheden werken mbo- en hbo-studenten uit verschillende disciplines samen met de opdrachtgevers aan productinnovaties of praktijkgericht onderzoek. De opdrachtgever is niet alleen klant, maar ook participant in het innovatieteam.

Unieke mogelijkheden voor deelnemers ICDuBo op RDM Rotterdam.

Er zijn diverse mogelijkheden voor deelnemers van ICDuBo om gebruik te maken van de faciliteiten van RDM Rotterdam. Het onderwijs kan door marktpartijen ingeschakeld worden voor toegepast onderzoek en het inschakelen van lectoren binnen de eerder genoemde Innovatieteams. Begin 2012 wordt er vanuit de Campus een menukaart geïntroduceerd waarin de mogelijkheden worden opgesomd. Deelnemers van ICDuBo kunnen kenbaar maken welke behoeften of ideeën er zijn om gebruik te maken van deze onderwijs faciliteiten.

In het dorp Heijplaat naast de RDM Rotterdam wordt ruimte gecreëerd om innovatie woonconcepten te realiseren. Het doel van dit Concept House Village is het creëren van een testsituatie voor duurzame woonconcepten in de vorm van verschillende prototypewoningen. In Concept House Village worden innovatieve concepten voor de Nederlandse woningmarkt ontwikkeld, gebouwd en getest. Voor deelnemers van ICDuBo bestaat de unieke kans om in Concept House Village te participeren.

Meer informatie vindt men binnen het thema Concept House Village.

beeld01

Oplossingen