Interreg Vlaanderen-Nederland

Interreg Vlaanderen-Nederland

Wereldwijd wordt naar schatting jaarlijks meer dan 25 miljard ton aan nieuw beton geproduceerd. De milieu-impact hiervan is groot. Om beton te maken is o.a. cement nodig en de productie van cement is, met ovens tot 1450°C, zeer energie-intensief, en zorgt voor een hoge uitstoot van CO2.

De betonsector kan en wil duurzamer worden. Daarom is in 2018 het Betonakkoord in het leven geroepen, te vergelijken met het Energieakkoord. Het geeft concreet invulling aan de doelen en ambities van vele partijen die een rol spelen in de gehele betonketen. Het Betonakkoord kijkt niet alleen naar de productie van nieuw beton maar ook naar beton wat beschikbaar komt als bouw- en sloopafval. Want jaarlijks komt een grote hoeveelheid, pakweg 1 miljard ton, beton vrij bij renovatie en afbraak.

Meestal wordt beton uit bouw- en sloopafval gestort, als puin, en niet gerecycled. In Nederland doen we daar waar mogelijk aan (laagwaardige) recycling door betonpuin toe te passen in funderingslagen, oppervlakteverhardingen etc. Andere vormen van recycling niet niet eenvoudig omdat in bestaande breekinstallaties voor beton het cement niet gescheiden wordt van het granulaat (zand en stenen). Dat resulteert in een poreus materiaal van lagere en niet constante kwaliteit.

Interreg Vlaanderen-Nederland subsidieert grensoverschrijdende projecten voor slimme, groene en inclusieve groei. Het wordt gefinancierd vanuit het Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Een van de projecten van Interreg is het BnB-project, waarbij “BnB” staat voor “beton naar hoogwaardig beton”.

Het BnB project ontwikkelt innovatieve scheidingstechnieken waardoor de verschillende fracties van beton (zand, granulaten en cement) beter van elkaar gescheiden worden. Als dat lukt, kunnen de verschillende fracties worden gebruikt in hoogwaardige toepassingen en een nieuwe energiezuiniger manier van cementrecyclage. Beoogde eindproducten zijn hoogwaardige (gewapend) betonelementen en dunne (1-2 cm) structurele betonpanelen met innovatieve textielwapening.

Het uiteindelijke doel van het project is ontwerp en bouw van een modulaire installatie (proof-of-concept) met de integratie van de onderzochte technologieën die moet toelaten om de verwerking van betonpuin tot nieuwe hoogwaardige materialen op grotere schaal te testen. Ook de verwerking van deze materialen tot hoogwaardige betonelementen zal op grotere schaal getest worden.

Bij het BnB project zijn naast ICDuBo de volgende partijen betrokken: CBS, VITO, VUB, KUL, Concrete Valley en SGS Intron.

Wij zullen u via de welbekende ICDuBo communicatiemedia op de hoogte houden van interessante ontwikkelingen in het BnB project. En zodra er toepassingen beschikbaar zijn zal ICDuBo die in het informatiecentrum aan de bezoeker gaan tonen.

beeld01

Oplossingen