Holonite

Holonite

Sinds 1969 is Holonite producent en distributeur van o.a. dorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers vervaardigd uit composietsteen. Binnen de bouw en de kozijnenindustrie heeft het bedrijf een leidende positie verworven. Holonite bedient de Nederlandse, Belgische en Duitse nieuwbouw- en renovatiemarkt met standaard en op maat gemaakte gevel- en afbouwelementen, van architect tot aannemer en van woningbouwcoöperatie tot indirect de particulier. Met de productgroep laagreliëfdorpels richt Holonite zich op de kozijnenindustrie (aluminium, kunststof en hout).

In de afgelopen jaren heeft Holonite meer richting gegeven aan duurzaam ondernemen en is daarvoor Cradle to Cradle Brons gecertificeerd. In het kader van de certificering is 75% van de gebruikte productmaterialen beoordeeld op chemische veiligheid en de mogelijkheid tot ecologische afbreekbaarheid en hergebruik.

Verder heeft Holonite de lat hoog gelegd ten aanzien van ‘Biobased’ Holonite producten. Gezamenlijk met leveranciers is er een ontwikkeltraject gestart, waarbij getracht wordt het deel hernieuwbare grondstoffen verder te vergroten. Ook is Holonite participant geworden in het ‘Green Deals’ traject, doel van dit initiatief is om te komen tot een standaard m.b.t. het certificeren van biologische grondstoffen.

Stapsgewijs heeft het Cradle to Cradle® proces al concrete verbeteringen voor Holonite met zich meegebracht zowel op product- als procesniveau. Producten zijn lichter gemaakt, het waterverbruik is tot een minimum beperkt, restafval wordt vermalen en toegepast in de wegenbouw, hernieuwbare grondstoffen worden toegepast en er wordt gebruik gemaakt van groene bronnen. Verder worden vluchtige stoffen uit het productieproces verbannen waardoor de emissies nihil zijn. Dit zijn allemaal stapjes in de goede richting die uiteindelijk zullen bijdragen aan een 100% recyclebaar product.

HeRa_1508_ Groningen 002

beeld01

Oplossingen

Bouwonderdelen van composietsteen van Holonite

Holonite is leverancier van composietsteen bouwonderdelen zoals onderdorpels, vensterbanken, raamdorpels en muurafdekkers.