Duurzaam Gebouwd

Duurzaam Gebouwd

De bouwbranche staat voor enorme uitdagingen: van het reduceren van faalkosten tot het verminderen van CO2-uitstoot. Duurzaam Gebouwd brengt als integraal platform daarom alle schakels in de bouw- en vastgoedsector samen en richt zich, samen met toonaangevende partners, op integrale samenwerking en kennis- en netwerkdeling.

De missie van platform Duurzaam Gebouwd is de samenwerking in de integrale bouw- en vastgoedsector een grote stap vooruit te helpen. Dit doet Duurzaam Gebouwd door drie concrete stappen: communiceren, verbinden en activeren.

  1. Het platform communiceert 24/7 via multimediaproducten actueel nieuws, innovaties, projecten en visies. Het platform genereert impact door de onafhankelijkheid en het grote bereik.
  2. Het platform verbindt de top 250 professionals en organisaties vanuit de integrale bouw- en vastgoedsector met elkaar, met als doel co-making en business te ontwikkelen.
  3. Het platform activeert door ‘open source’ ontsluiten van hoogwaardige kennis, innovaties en workflow tools.

 

Samenwerking ICDuBo

Het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen in Rotterdam en Kennisplatform Duurzaam Gebouwd hebben een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. De organisaties hebben elkaar gevonden in dezelfde doelstelling, missie en visie voor de bouwindustrie: inspireren, informeren, ondersteunen, kennisdelen en verbinden!

Een selectie van activiteiten van Duurzaam Gebouwd

  • 4x per jaar: het Duurzaam Gebouwd Magazine in een oplage van ruim 13.000 exemplaren voor overheid-, bouw-, vastgoedprofessionals
  • 1 x per jaar: Duurzaam Gebouwd Congres i.s.m. een provincie
  • 1x per jaar: Building Holland
beeld01

Oplossingen