Dutch Green Building Council

Dutch Green Building Council

Stichting Dutch Green Building Council (DGBC) is een onafhankelijke non-profit netwerkorganisatie die zich inzet om de gebouwde omgeving te verduurzamen. Hiermee wil DGBC een belangrijke rol spelen in de transitie naar een circulaire economie waarin het prettig en gezond wonen, werken en leven is. We stimuleren kennisontwikkeling, zorgen voor verbinding tussen participanten, verzorgen opleidingen en organiseren en faciliteren bijeenkomsten en evenementen over actuele duurzaamheidsthema’s. Ook beheert en ontwikkelt DGBC het BREEAM-NL duurzaamheidskeurmerk. Dit is nationaal en internationaal hét keurmerk om de duurzame prestaties van gebouwen, sloopprojecten en gebieden te beoordelen.

De stichting, opgericht in 2008 op initiatief van de markt en onderdeel van de World Green Building Council, is het grootste en meest brede netwerk in Nederland voor het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Al zo’n 360 bedrijven en organisaties uit de bouw- en vastgoedwereld, maar ook grote eindgebruikers, gemeenten en kennisinstellingen ondersteunen de missie van de DGBC. En het netwerk groeit nog steeds.

Dutch Green Building Week
Daarnaast regisseren we gedurende het gehele jaar diverse events en een groot aantal thematische (participanten)bijeenkomsten. Daarbij besteden we ook aandacht aan kinderen, want zij zijn immers de professionals van de toekomst. Zo vindt elk najaar de Dutch Green Building Week plaats. Een landelijk evenement, waaraan een groot aantal participanten bijdraagt met excursies, lezingen, workshops, congressen en meer.

De opening van de eerste Dutch Green Building Week vond plaats in ICDuBo en de afgelopen jaren is ICDuBo ook festival locatie geweest voor de regio Rotterdam.

Eén taal: BREEAM-NL
Om goed te kunnen samenwerken, is het spreken van dezelfde taal een voorwaarde. Daarom heeft DGBC sinds zijn oprichting veel effort gestoken in één nationaal geaccepteerd beoordelingssysteem voor duurzaam bouwen: BREEAM-NL. Een certificeringssysteem, op internationale leest geschoeid, dat nu al kan worden gebruikt voor het beoordelen en certificeren van nieuwbouw, bestaande bouw, gebieden, infra en sloop.

Het ontwikkelen en onderhouden van de BREEAM-NL keurmerken, doet DGBC op transparante wijze: de benodigde kennis en ervaring halen we uit de markt, veelal bij onze participanten. Marktpartijen kunnen daarnaast bij ons terecht om zich te laten opleiden tot BREEAM-NL Expert of Assessor.

beeld01

Oplossingen