De Warmte

De Warmte

De visie van DeWarmte

Duurzame warmte voor iedereen, en dan bedoelen we ook echt iedereen.

De huidige duurzame oplossingen zijn niet geschikt voor elke woning en hebben nadelen als geluidsoverlast of een hoge investering. Het resultaat is dat grootschalige acceptatie van duurzame verwarming achterblijft. Wij dragen bij aan de warmtetransitie door producten te ontwikkelen die de barrières voor verduurzaming wegnemen.

Onze visie is een volledig CO2 neutrale warmtevoorziening.

De missie van DeWarmte

De beste duurzame warmte producten maken.

Bij een transitie hoort verbetering en er valt nogal wat te verbeteren in de verwarmingstechniek. Een gasketel stoot in een gemiddeld huishouden 2.7 ton CO2 uit per jaar. Daarnaast worden de kosten van gas steeds hoger en veroorzaakt de gaswinning de aardbevingen in Groningen. Door de terugdringing van gas uit Groningen worden we steeds afhankelijker van het buitenland voor het warm houden van onze woningen.
Door producten te ontwikkelen zonder de nadelen en mét behoud van de voordelen kunnen we de warmtetransitie versnellen. Met innovatieve producten en een enthousiast team gaan wij dit realiseren.

Onze missie is het versnellen van de warmtetransitie.

Kernwaarden

– Transparant
– Energiek
– Ruimdenkend

beeld01

Oplossingen