Cradle to Cradle Bouwgroep

Cradle to Cradle Bouwgroep

De C2C Bouwgroep bestaat uit bouw gerelateerde fabrikanten die de circulaire economie omarmen en beschikken over één of meerdere Cradle to Cradle certificaten, en drie strategische partners; het C2C Products Innovation Institute, C2C ExpoLAB en SGS Search.

De missie van de C2C Bouwgroep:
“Bouwen aan een circulaire economie. Door samenwerking het C2C gedachtegoed verspreiden en stimuleren binnen de Nederlandse Bouw”

We bieden een kennisplatform voor alle partijen in de bouwkolom, wisselen onderling kennis en informatie uit, en delen graag onze ervaringen met andere bouwgerelateerde bedrijven die overwegen om zich te laten certificeren! Als ambassadeurs van C2C in de bouw dragen wij vol trots het C2C gedachtegoed verder uit….

Afval = voedsel
Hier draait het om! Binnen Cradle to Cradle vormt afval nieuwe grondstof voor hoogwaardige materialen en producten. En daarmee sluiten we de kringlopen en is de circulaire economie een feit. Alleen zo waarborgen we een leefbare planeet voor onze kinderen en kleinkinderen. Bovendien gebruiken we geen grondstoffen en materialen die op de ‘banned list’ staan, en hebben we aangetoond aan de eisen te voldoen van energie- en watermanagement. Tot slot toonden we aan ons bewust te zijn van de arbeidsomstandigheden, in de hele keten van toeleveranciers tot en met ons eigen bedrijf.

beeld01

Oplossingen

Bouwmaterialen C2C gecertificeerd

De C2C Bouwgroep bestaat uit bouw gerelateerde fabrikanten die beschikken over één of meerdere Cradle to Cradle certificaten.