Renovatie

Renovatie

Het verlengen van de levensduur van een gebouw is één van de meest effectieve manieren om duurzaam te bouwen. Renovatie bespaart vaak veel materialen en kosten voor bijvoorbeeld nieuwe wegen en riolering en voorkomt bouw- en sloopafval. Tegelijk biedt het renoveren van woningen een goede gelegenheid om de woningen energiezuiniger en gezonder te maken.

Huidige situatie:

51% van de woningen in Nederland is van voor 1976.  Dit zijn ongeïsoleerde woningen en zorgen voor 16M ton CO2-uitstoot en hoge maandlasten ten gevolge van ruimteverwarming. De verwachting is dat de energiekosten in de komende jaren verder gaan stijgen.

Van de woningen van voor 1975 moet ruim 40% – 1,5 miljoen woningen de schil uit bouwtechnisch en energetisch oogpunt vervangen worden. Gebouwen zijn goed voor 30% van het totale energieverbruik in Nederland. Het aanpakken van de bestaande woningvoorraad heeft daarom een groot besparingspotentieel.

In 2015 stond zo’n 15% van de kantoorruimte in Nederland leeg. Op sommige bedrijventerreinen of kantoorparken gaat het zelfs om een derde van de totale beschikbare kantoorruimte. Deze leegstand is voor een groot deel structureel en zal in de toekomst naar verwachting nog toenemen.

Wat levert renovatie op

Wat levert renovatie op:

Aan de leefomgeving van mensen worden hogen eisen gesteld voor wat betreft gezondheid en comfort. Het gewenste welvaartsniveau van de mens kan in conflict komen met de belangen van het milieu. De opgave bij duurzame renovatie is dan ook om een balans te vinden tussen;

  • People (mensen); belevingswaarde
  • Planet (milieu); ecologische waarde
  • Prosperity (welvaart); economische waarde

van nelle

Levensduurverlenging door renovatie
Levensduurverlenging in de gebouwde omgeving is een maatregel die de meeste duurzaamheid oplevert. Een belangrijk middel om levensduurverlenging op gebouwniveau te realiseren is renovatie. Aangetoond is dat renovatie nadelige milieueffecten veroorzaakt dan sloop/nieuwbouw. De winst zit vooral in enorme besparingen op het materiaalgebruik en de hoeveelheid sloopafval.

Verbeteren energetische kwaliteit

Energiebesparing in bestaande woningen begint bij het verbeteren van de energetische kwaliteit. Het leidende model hiervoor is, net als bij nieuwbouw, de Trias Energetica. Stap 1 is het verbeteren van de bouwfysische eigenschappen van de gebouwen. Goede thermische isolatie van de schil voorkomt transmissieverliezen. Het na-isoleren kan op meerdere manieren; van spouwisolatie tot het vervangen van de oude schil door nieuwe goed geïsoleerde bouwelementen.
Ook het vervangen van verouderde installaties door nieuwe energiezuinige installaties draagt bij aan de verbetering van de energetische kwaliteit.

warmtebeeld

Verhoging comfort
Duurzaam betekent niet dat de gebruikers moeten inleveren op comfort. Sterker nog, het draagt juist bij aan het welzijn van de bewoners doordat er meer thermisch en akoestisch comfort kan worden bewerkstelligd. Ook een goede functionele (en flexibele) plattegrond, die past bij de eisen van bewoners nu én in de toekomst, verhoogt de toekomstwaarde van de woningen en maakt aanpassingen achteraf minder snel noodzakelijk.

Verbetering leefomgeving
Duurzaam bouwen houdt niet op bij de voordeur. Een goede en gezonde leefomgeving is noodzakelijk om een duurzame samenleving te creëren. Het stedelijk klimaat dient een sterke sociale samenhang en culturele kwaliteit te waarborgen. Het verbeteren van de inrichting van de openbare ruimte, de leefbaarheid, de veiligheid, de bereikbaarheid en het voorzieningenaanbod in een bestaande wijk, maken een wijk weer gereed voor de toekomst zonder dat het bestaande stedelijk weefsel, de sociale netwerken en de historische kwaliteiten worden aangetast.

Verhoging toekomstwaarde
Duurzaam investeren in een gebouw verhoogt de toekomstwaarde. Want alleen als er nu in duurzaamheid wordt geïnvesteerd in de bestaande voorraad, kunnen deze gebouwen in de toekomst de concurrentiestrijd met nieuwbouw aan en is een hogere restwaarde bij verkoop gewaarborgd.

Afwerking stuc Branelit van Cerabran

Met Branelit stuc van Cerabran kunnen gebouwen brandveilig worden geïsoleerd, tot lambda waarde 0,06 W/mK.

Badkamer geprefabriceerd van Faay

Faay Prefab Products levert kant-en-klaar ingerichte badkamer-, keuken- en toiletunits.

Badkamer geprefabriceerd, rugzakbadkamer van Heijmans

De rugzakbadkamer is een bouwmethode om met behulp van een prefab-badkamer verouderde woningen te moderniseren.

Bouwsysteem renovatie Zero Ready van Heijmans

Renovatieconcept waarbij woningen in 10 dagen energieneutraal opgeleverd worden en 30 jaar rendabel zijn.

CLV levensloop bestendig van Burgerhout

De Mutliflex CLV van Burgerhout maakt vervanging rookgasafvoer eenvoudiger.

Gevelsysteem geïsoleerd REDArt van ROCKWOOL

REDArt is een compleet isolatiesysteem voor de buitengevel.

Gevelsysteem geïsoleerd Sto Isoned

Het gevelisolatie systemen minimaliseert warmteverlies en beschermt tegen warmte van buitenaf.

Isolatie cellenbeton Multipor van Xella

Ytong Multipor is een steenachtig en onbrandbaar isolatiemateriaal met een hoge drukvastheid.

Isolatie dakrenovatie Isovlas

Isovlas Reno Interieur is ontwikkeld om de binnenzijde van een hellend dak te isoleren en af te werken.

Isolatie daksystemen van Isobouw

IsoBouw heeft meerdere isolatiesystemen die het na-isoleren van het hellende dak mogelijk maken.

Isolatie gevelsysteem Aerobran van Cerabran

Het AEROBRAN® is een isolerende pleistersysteem met de aerogel.

Isolatie gevelsysteem Isofinish Borgh

Hoogwaardig buitengevel isolatiesysteem voor m.n. renovatie.

Isolatie gevelsysteem Slimfort 5.0 van Isobouw

SlimFort gevelisolatie is een gepatenteerd gevelisolatiesysteem met hoogwaardige en duurzame isolatie.

Isolatie Isolgomma van Imbema SMT

Isolgomma® is een ultra dunne akoestische wand- en vloerisolatie voor renovatie en nieuwbouw.

Isolatie kruipruimte Isoschelp

Isoschelp bodemafsluiting laat geen vochtige lucht door zelfs niet als de schelpen gedeeltelijk in het water liggen.

Isolatie kruipruimte Kalkkorrels van Schotgroep

SCHOTGROEP levert bodemafsluiting op basis van kalkkorrels.

Leidingrenovatie zonder hak- of breekwerk van Tubus System

Tubus System BV is leverancier van de speciale spuittechniek waarbij een standleiding gerenoveerd kan worden zonder hak- en breekwerk.

Pompschakelaar vloerverwarming Comfortiser van Uniwarm

De comfortiser schakelt de vloerverwarming pomp uit als er geen warmtevraag is

Renovatievloer Cassettevloer 6.2 van Havebo

De cassette renovatievloer 6.2 is een innovatief vloersysteem met een zeer laag eigen gewicht.

Renovatievloer SL Combinatie van Havebo

De SL Combinatie renovatievloer heeft dezelfde vorm als betonnen variant, zodat de werkwijze bekend is en de EPS elementen uitwisselbaar.

Renovatievloer van VBI

De PS-renovatievloer van VBI is uitermate geschikt voor het vervangen van oude houten vloeren.

Rookgasafvoer van Burgerhout

Met de Flex Rookgasafvoer zijn renovaties in gestapelde bouw snel en met minimale overlast te realiseren.

Rookgasafvoer van Ubbink

Voor collectieve rookgasafvoer levert Ubbink een veilig kunststof systeem van ketel tot en met dakdoorvoer.

Ventileren collectief Oxygreen van Renson

Met OxyGreen Collectief is individueel vraaggestuurd ventileren per woning in de gestapelde bouw eenvoudig mogelijk.

Ventileren decentraal WTW Brink Air 70

De Air 70 is de oplossing die alle eigenschappen voor ventilatie met warmteterugwinning combineert in één compact toestel.

Ventileren decentraal WTW ComfoSpot 50 Zehnder

De decentrale ventilatie-unit Zehnder ComfoSpot 50 overtuigt door zijn compacte maten en zijn goede thermische prestaties.

Ventileren gebalanceerd WTW Zehnder

Warmte Terug Winning (WTW) is ontwikkeld voor toepassing van ‘balansventilatiesystemen’ in woningen.

Ventileren natuurlijk Healthbox van Renson

Healthbox 3.0 zorgt via natuurlijke ventilatie op een slimme en volautomatische manier voor gezonde lucht.

Verf reflecterend van ThermoShield

ThermoShield is een hightech keramisch filter. Het filter heeft een substantiële , positieve invloed op de temperatuur, vochthuishouding, lichtbeleving en akoestiek.

Voorzetwand W’all-in-One van Faay

Het W’all-in-One Basic Binnenisolatie Element is bestemd voor het thermisch na-isoleren aan de binnenzijde van wanden.

Warmteafgifte elektrische radiatoren van Radson

Radson levert een volledig gamma elektrische radiatoren onder het LVI-label.

Warmteafgifte elektrische radiatoren van Rointe

Rointe elektrische radiatoren zijn ontworpen om een maximaal comfort te leveren.

Warmteafgifte en ventileren Jaga Oxygen Radiator

Deze radiator ververst, filtert, verwarmt én geeft nachtkoeling. Met een druk op de knop of 100% automatisch.

Warmteafgifte en ventileren Jaga Strada Fresh en Briza Fresh

Jaga Fresh is een sterke combinatie van lage temperatuurverwarming (LTV) met WTW.

Warmteafgifte infraroodpanelen van Da Maestro

Infrarood verwarming is de nieuwe manier van verwarmen goedkoop en effectief , stabiele luchtvochtigheid.

Warmteafgifte LTV radiatoren Jaga DBE

DBE (Dynamic Boost Effect) is een speciaal voor de Low-H2O radiatoren ontwikkeld systeem dat het vermogen 2 tot 3 maal vergroot.

Warmteafgifte LTV radiatoren van Radson

De Vido is een lage temperatuur convector die verwarmen en koelen mogelijk maakt.

Warmteafgifte LTV radiatoren van Zehnder

De Nova Neo van Zehnder is een lage temperatuur warmteafgifte radiator.

Warmteafgifte vloer-/wand droogbouw van Uniwarm

Uniwarm is specialist in energiezuinige, duurzame en luchtzuiverende oplossingen voor het verwarmen en koelen van ruimtes.

Warmtenetten door Eneco

Via een warmtenet kunnen woningen en bedrijven op een duurzame (gasloze) manier van warmte worden voorzien.

Warmtepomp hybride Tzerra Hybrid Remeha

De Tzerra Hybride is een zeer intelligente combinatie van de Tzerra met een warmtepomp van 3 tot 5 kW.

Warmtepomp ventilatie Green Igloo van Orcon

In het Green Igloo concept wordt gedacht vanuit oplossingsgericht duurzaam voor de eindgebruiker.

Warmtepomp ventilatie Spaarpomp van Inventum

De Inventum Spaarpomp is een hybride warmtepomp die warmte haalt uit de af te voeren binnenlucht

Zonneboiler Brink Sun Set

De Brink Sun Set zorgt voor een verlaging van CO2-uitstoot, een forse bijdrage aan de EPC en het verminderen van uw energierekening. Een duurzaam warmwatercomfort.

Nieuws

Uitnodiging presentatie ICDuBo op Building Holland

Geen Woorden, Maar Daden. ICDuBo verzorgt tijdens Building Holland een presentatieserie met als thema Geen Woorden, Maar Daden. Elke dag presenteren wij samen met onze partners een inspirerende en actueel onderwerp. Er wordt veel gepraat over duurzaamheid, wij willen juist laten zien hoe we in actie kunnen komen. Wij bieden financiële, […]

Binnenkort te zien in ICDuBo: radiator geschikt voor zeer lage temperaturen

De nieuwe ULOW-E2 radiator van Radson, met zowel stralingswarmte als convectie (door middel van geïntegreerde ventilatoren), biedt ook bij de allerlaagste temperatuurregimes het gewenste warmtecomfort. Wie met hernieuwbare energie wil verwarmen, bijvoorbeeld via een warmtepomp, kiest per definitie voor verwarmen op zeer lage temperatuur (bijvoorbeeld regime 35°/30°C). Vloerverwarming werd daarbij […]

Warmtepomp met uniek design te zien in ICDuBo

Er is nu een warmtepomp systeem te zien in ICDuBo met een uniek design. De Remko HTS ARTstyle-warmtepomp valt op door zijn fraaie vormgeving en door zijn lage geluidsniveau. Kenmerken: Compact en compleet systeem bestaande uit een binnen- en buitenunit. Verwarmen en koelen. Fluisterstille buitenunit Een verticale ventilator met snelheidsregeling in […]

Fresh-r winnaar 100% GZND wonen challenge

Het ventilatiesysteem Fresh-r is de grote winnaar van de 100% GZND Wonen Challenge van woningcorporatie Mitros. Het winnende project droeg als titel ‘FRESH-stopt tocht, stank en schimmel zonder energieverlies in één dag’ en de inzending is gedaan vanuit een samenwerking tussen Fresh-r, gezondheidsexpert InHealth, Kristinsson Architecten, Cevesin als specialist in […]

Verwarmen met verf in de praktijk

De unieke warmte-afgifte verf van Karbonik is te zien en te ervaren in ICDuBo. Het wordt nu ook op experimentele wijze toegepast in het voormalig kantongerecht van Den Helder. Daar wordt deze innovatieve verwarmingstechniek getest. In combinatie met elektrische vloerverwarming wordt een deel van het gebouw verwarmd met de koolstofverf […]

Themadag Isoleren en Ventileren in WoonWijzerWinkel

De WoonWijzerWinkel organiseert op zaterdag 21 oktober de themadag Isoleren en Ventileren. Doel is om m.n. de particuliere woningeigenaar te informeren over nut en noodzaak van isoleren en ventileren. Isoleren kan op verschillende manieren en is vaak gemakkelijk uitvoerbaar. Bent u benieuwd naar alle mogelijkheden op het gebied van isolatie […]

Paviljoen Duurzaam Schilderwerk geopend op 7 maart 2017

Met trots presenteren wij een nieuw thema binnen het Innovatie Centrum Duurzaam Bouwen. Op een prachtige plek centraal in het centrum besteden we vanaf nu aandacht aan duurzaam schilderwerk. In dit paviljoen geven een groot aantal aanbieders van hoogwaardige natuurlijke verf- en afwerkingsproducten een overzicht van duurzaam alternatieven voor synthetische […]

Preview dunste vloerverwarming

Karbonik is een innovatieve en extreem dunne verwarmingsfolie, die snel en eenvoudig onder de vloerbedekking (parket, laminaat, tegels en tapijt) kan worden geinstalleerd. De door de folie uitgezonden infrarood straling verwarmt alle objecten in de ruimte. De Karbonik verwarmingsfolie kan naar wens in vermogens geleverd worden van 50 tot 500 […]

Duurzame transformatie SDU complex

In 2003 ontwierp Kraaijvanger het SDU-complex. Het voormalige gebouw van de uitgever is toen door IOB geëngineerd. IOB was hiervan hoofdconstructeur. Net als Kraaivanger is IOB nu ook weer bij de transformatie betrokken. VORM ontwikkeling heeft IOB tevens voor de constructies ingeschakeld. Het kantoorgebouw SDU aan de Binckhorstlaan in Den Haag […]

Energie zuinige ventilatie in rijksmonument

Aan de Laan van Meerdervoort in Den Haag staan enkele schitterende woningen uit 1901 die zijn gebouwd in art-nouveau stijl. De woning op nummer 217 verkeert in een bijzonder goede en originele staat en het pand heeft dan ook zowel voor de buiten- als de binnenzijde de status van Rijksmonument gekregen. De woning […]

Duurzaam schilderwerk VvE

VvE Laankwartier op katendrecht in Rotterdam, heeft voor duurzaam  groot onderhoud gekozen. In samenspraak met Ecoschilderwerk heeft de VvE Laankwartier gekeken naar het  verfsysteem wat het best bij het project past , en dat is biobased schilderwerk geworden. Er is gekozen voor de producten van de fa Copperant, een biobased […]

Ventilatie met WTW in één compact toestel

Nu te zien in ICDuBo; de Air 70 van Brink Climate Systems. De Air 70 is de oplossing die alle eigenschappen voor ventilatie met warmteterugwinning (WTW) combineert in één compact toestel. Het is het stilste decentrale toestel op de markt en er zijn geen luchtkanalen nodig. Hierdoor is de Air […]