VORM Holding BV

VORM Holding BV

VORM Holding is een zelfstandige onderneming die het gehele traject van creatieve ontwikkeling tot en met de finale realisatie bestrijkt.

Als allround ontwikkelende bouwer hebben we een compleet pakket te bieden: project- en gebiedsontwikkeling, utiliteitsbouw, groot onderhoud en renovatie. Ook in activiteiten op het gebied van design and construct zijn we thuis.

Visie

Het is onze passie en ambitie om het succes van onze opdrachtgevers mede met ons vastgoed te ontwikkelen en bouwen. Daarom combineren we onze technische bouwkennis met inzichten die we dagelijks tijdens ons contact met kopers en huurders opdoen. Zo bedenken we oplossingen die onze klanten en de klanten van onze klanten aanspreken.

We optimaliseren onze processen, blijven dichtbij de klantvraag en kunnen met onze krachtige organisatie snel initiëren en investeren. Met onze partners en opdrachtgevers zoeken we naar interessante nieuwe businessmodellen die nieuwe antwoorden bieden in deze onzekere tijden.

Initiatieven als VORMOntwikkeling, VORMFinance, TransVORM en VORMotica, 6D Wonen en 6B Wonen zijn hier mooie voorbeelden van.

Beter Bouwen doe je samen is een VORM initiatief waarmee we onze plaats in de maatschappij en onze verantwoordelijkheid als bouwer onderstrepen. Het is de vertaling van onze visie op duurzaamheid. Want alleen door samenwerking gebaseerd op vertrouwen ontstaan de mooiste oplossingen.

Duurzaamheid

VORM streeft naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk. Dit doen wij o.a. door de milieubelasting, het energiegebruik en de CO2 uitstoot zoveel mogelijk te reduceren. Door middel van de CO2 Prestatieladder bracht VORM haar CO2 uitstoot in beeld, de nulmeting. Vervolgens is het beleid erop gericht deze CO2 uitstoot te reduceren. Door haar stakeholders te betrekken is het haalbaar de keten waarin VORM opereert te verduurzamen (planet).  Als FSC partner levert VORM een actieve bijdrage aan de doelstelling van FSC Nederland: het bevorderen van verantwoord bosbeheer wereldwijd, door het promoten van het gebruik van FSC-hout en -papier op de Nederlandse markt.

Door het biobased bouwen te ontwikkelen werkt VORM aan een vermindering van de CO2 uitstoot, een kleinere ecologische voetafdruk en een bewust wordende onderneming. Het circulair biobased bouwen is voor VORM dé manier om te laten zien dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn voor een groenere omgeving met een kwalitatief hoogwaardig gebouw dat het milieu niet aantast en, zo mogelijk, zelfs bijdraagt aan de natuur.

 

beeld01

Oplossingen