Greenpad

Greenpad

De GreenPad is een duurzaam dak concept dat speciaal ontwikkeld is voor hellende daken. Dit dak concept is een combinatie van een groendak met een geïntegreerd zonnepanelen-systeem. De toepassing van het Sedumdak en het zonnepanelen-systeem wordt afgestemd op de situering van het dak.
De GreenPad is beschikbaar voor (sterk) hellende daken van 15 – 45°.

Dit unieke dak concept voor hellende daken maakt onderdeel uit van klimaatbestendig bouwen. De GreenPad kent vele voordelen op economisch en ecologisch vlak, zoals waterretentie, het verlagen van de omgevingstemperatuur, het herstel van de biodiversiteit en het opwekken van duurzame energie.

beeld01

Oplossingen

Groen schuindak concept met PV van Greenpad

De GreenPad is een duurzaam dak concept dat speciaal ontwikkeld is voor hellende daken.