Green Energy Company

Green Energy Company

Missie

Green Energy Company streeft naar een toekomst met 100% duurzame energie, door gebruik te maken van onuitputtelijke natuurelementen zoals de zon.

Visie

De visie van Green Energy Company is dat alleen met duurzame energie de mensheid kan blijven voortbestaan. Immers, de fossiele brandstoffen raken uitgeput en zonder kan onze samenleving niet voortbestaan. Bovendien wordt door de CO2 uitstoot de broeikaswerking van onze dampkring alsmaar groter. Green Energy Company denkt en handelt vanuit duurzaamheid en richt zich daarom op energie die benut kan worden voor de lange termijn. Wij stimuleren mensen zoveel mogelijk gebruik te maken van de energiebronnen die de aarde ons biedt: zon, wind en water.

Diensten

De kernactiviteit van Green Energy Company is het leveren van zonnepanelen systemen die energie opwekken door zonlicht. Zonne-energie systemen worden door Green Energy Company breed ingezet, zowel bij particulieren als bij bedrijven.

In de toekomst zal Green Energy Company naast zonnepanelen systemen, ook andere energie systemen aanbieden, als warmtepompen (aardwarmte), zonneboilers, windmolens en opwekking door waterenergie.

Green Energy Company staat tevens in de Top-50 Solar:

beeld01