Warmtepomp ventilatie Green Igloo van Orcon

Warmtepomp ventilatie Green Igloo van Orcon

orcon green igloo

In het Green Igloo concept wordt niet gedacht vanuit de producten ventilatie, verwarming, koeling en warm tapwater maar vanuit oplossingsgericht duurzaam voor de eindgebruiker. De producten worden gebundeld tot één systeem met een gemeenschappelijk doel voor ogen: energie besparen om de stijgende woonlasten en huisvestigingskosten in de hand te houden.

Het systeem bestaat o.a. uit:

Met een woonhuisventilator wordt de woning geventi­leerd op basis van vocht- en CO2 sensoren.

De Sanistage boiler voor sanitair warm water met geïntegreerde warmtepomp is bijzonder energiezuinig. De warmtepomp onttrekt nl. warmte aan de omgevingslucht. Deze lucht wordt aangezogen door de ventilator die de lucht door een warmtewisselaar met een koelmiddel geleidt. Hierdoor ontstaat er een gas dat na compressie tot 85°C opwarmt. Met behulp van een 2de wisselaar wordt deze warmte doorgegeven aan het water in de boiler. Dat kan tot 70°C verwarmd worden terwijl 2/3 van de energie die hiervoor nodig is uit de lucht onttrokken wordt. Door de ingebouwde warmtepomp levert een Sanistage boiler meer dan 3 maal zoveel energie dan de elektriciteit die wordt verbruikt. Met een COP1 van respectievelijk 3,49 en 3,6 is de rekening vlug gemaakt: een Sanistage verbruikt 60 tot 70 % minder elektriciteit dan een conventionele boiler.

Thema's

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.

Renovatie

Het verlengen van de levensduur van een gebouw is één van de meest effectieve manieren om duurzaam te bouwen.

Nul op de meter

Bij een nul-op-de-meter woning zijn alle in- en uitgaande energiestromen op jaarbasis in balans.

Woningbouw

Oplossingen te vinden binnen thema woningbouw in ICDuBo