Warmtepomp ventilatie Endura

Warmtepomp ventilatie Endura

Met RENSON® systeem E wordt vraaggestuurde ventilatie en warmtepomptechnologie intelligent geïntegreerd in één toestel. De warmte energie wordt gewonnen uit de gecontroleerde menging van warme ventilatie afvoerlucht en de buitenlucht. De gewonnen warmte kan zowel voor sanitair warm water als voor ruimteverwarming aangewend worden, het hele jaar door.

Vraaggestuurde ventilatie

De Endura® screent 24 uur per dag vocht en/of CO2 per aangesloten ruimte, ook wanneer u niet thuis bent. De ingebouwde sensor in de regelmodule zal de sturingsklep meer of minder openen.

Sanitair warm water en ruimte verwarming – Warmteterugwinning

De Endura® haalt warmte uit de afgevoerde ventilatielucht en buitenlucht. Het hergebruik van de ventilatielucht zorgt voor een hoger rendement. Zo staat hij in voor het opwekken en opslaan van duurzame energie dat aangewend kan worden voor laagtemperatuur ruimteverwarming en de productie van sanitair warm water (boilervat 300L). De Endura wordt in hybride opstelling geplaatst met een externe verwarmingsketel (gas), zodat warmtecomfort steeds gegarandeerd is.

Thema's

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.

Energie

Oplossingen te vinden binnen thema energie in ICDuBo

All Electric

Bij all electric heeft een gebouw voor de energievoorziening alleen een aansluiting op het elektriciteitsnet.