Vloersysteem lichtgewicht van BubbleDeck®

Vloersysteem lichtgewicht van BubbleDeck®

20141223_150858

BubbleDeck® is een lichtgewicht vloersysteem dat is opgebouwd uit fabrieksmatig vervaardigde schilvloeren met een ondernet en een bovennet, onderling verbonden door tralieliggers waartussen kunststof bollen zijn ingeklemd. In het werk worden BubbleDeck® elementen afgestort tot een lichtgewicht vlakke plaatvloer. BubbleDeck® wordt gerealiseerd met een volledig vlakke onderzijde, waarbij de belastingen in alle richtingen op gelijke wijze worden afgedragen naar de ondersteunende wanden en kolommen. Een BubbleDeck® vloer is, eenmaal samengesteld, geheel zelfdragend en behoeft geen balken, dus: een minimale constructiehoogte van de verdiepingsvloeren en de mogelijkheid van een vrij leidingverloop van de gebouwinstallaties, alsmede een eenvoudige bouwkundige detaillering.

Het eigen gewicht van BubbleDeck®  is 25% tot 30% lager dan het gewicht van een massieve vlakke plaatvloer van gelijke dikte. De gewichtsbesparing kan leiden tot een reductie van ondersteunende onderdelen, zoals wanden en kolommen en uiteraard de fundering van het gebouw. De totale gewichtsbesparing op de gebouwconstructie kan aldus oplopen tot wel 50%!

Inmiddels is CageDeck® ontwikkeld, een volledig gelijkwaardige variant van het BubbleDeck®   systeem, maar dan toe te passen voor in het werk gestorte vloeren. CageDeck® heeft geen prefab schilvloer en bestaat enkel uit geprefabriceerde wapeningskooien met een ondernet en een bovennet, onderling verbonden door tralieliggers, waartussen kunststof bollen zijn ingeklemd. CageDeck® modules worden geplaatst op een traditionele tafelkist en na het afstorten is CageDeck®  qua constructief gedrag 100% vergelijkbaar met een in het werk gestorte massieve vloer. De modules zijn zodanig gedimensioneerd dat vlechtwerk op de bouwplaats bijna overbodig wordt gemaakt.

 

Thema's

Utiliteit

Oplossingen te vinden binnen thema utiliteit ICDuBo