Ventileren vraaggestuurd Smartstream Buva

Ventileren vraaggestuurd Smartstream Buva

De BUVA SmartStream is een woonhuisventilator met regelkleppen. In de regelkleppen zijn sensoren opgenomen die de luchtvochtigheid en de luchtkwaliteit meten. De ventilatiekanalen uit de verschillende ruimten worden rechtstreeks op de SmartStream aangesloten. Doordat elke ruimte apart van een kanaal voorzien wordt, is de luchtkwaliteit per ruimte te bepalen. Hierdoor kan het systeem op ruimteniveau de afvoer op basis van vocht en luchtkwaliteit regelen.

VAS SMART staat voor:
– Natuurlijke toevoer, mechanische afvoer.
– Gegarandeerde luchtkwaliteit.
– Geluidsarme ventilatie.
– Energiezuinige ventilatie.
– Automatische inregeling.

 

De SmartStream is leverbaar in drie varianten:

SmartStream Base (onderdeel van VAS SMART BASE)
Bij de uitvoering SmartStream Base worden de afvoerkanalen van de keuken, badkamer en toilet separaat aangesloten op de ventilator. Op basis van de sensoren in de klep-units van de SmartStream wordt per ruimte de optimale luchthoeveelheid afgevoerd. De badkamerklep is voorzien van een vochtsturing en de toiletklep van een luchtkwaliteits- sensor. De keukenklep is niet voorzien van sensoren, in plaats daarvan is de hoofdbediening voorzien van een luchtkwaliteitssensor.

SmartStream Sense (onderdeel van VAS SMART SENSE)
Bij de uitvoering SmartStream Sense worden de afvoerkanalen van keuken, toilet en slaapkamers separaat aangesloten op de ventilator. De slaapkamers worden op een gemeenschappelijk kanaal, en dus op één regelklep aangesloten. Hierbij dient de ventilatiecapaciteit in de slaapkamers apart nageregeld te worden. Standaard wordt de capaciteit op 30 m³/uur per slaapkamer ingesteld. Dit heeft geen invloed op de benodigde toevoer of op de verdeling van de lucht voor badkamer, keuken en toilet. Het systeem voert de lucht indien nodig direct af en transporteert het niet door de woning.

SmartStream Lux (onderdeel van VAS SMART LUX)
Bij de uitvoering SmartStream Lux worden afvoerkanalen van keuken, badkamer, toilet en alle slaapkamers separaat aangesloten op de ventilator. Doordat in iedere slaapkamer de lucht gemeten en geregeld wordt is een geluiddichte deur toepasbaar zonder overstroom- voorziening. Bij het toepassen van een geluiddichte deur is het aanvullend voordeel dat dwarsventilatie (ventilatie als gevolg van drukverschil over de woning) uit te sluiten is. Hierdoor is dit systeem energiezuiniger dan andere systemen, zonder dat op de luchtkwaliteit wordt ingeboet.

Thema's

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.

Ventileren – Stap 3: klimaat installaties

Duurzaam MKB