Kalkzandsteen Caldubo van De RuwBouw Groep

Kalkzandsteen Caldubo van De RuwBouw Groep

caldubo

Om het gebruik van primaire grondstoffen te beperken werkt Calduran met het Cradle to Cradle principe (C2C). Volgens dit principe worden bouwmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt in een zelfde toepassing, zodat er geen zogenoemde downcycling plaatsvindt. Calduran produceert met kalkzandsteenpuin nieuwe kalkzandstenen onder de naam Caldubo® die voldoen aan alle eisen en kwaliteitsnormen.

Jaarlijks komen er vele tonnen sloopafval vrij. Het slooppuin (beton en metselwerk) wordt over het algemeen voor 95% gerecycled en in de wegenbouw hergebruikt als wegfundering.

Bij Cradle tot Cradle wordt bij de sloop van gebouwen het materiaal gesorteerd en zoveel mogelijk terug gebracht naar de oorspronkelijke leverancier. Door de bouwmaterialen zo goed mogelijk te sorteren zal er maar een beperkte vervuiling optreden van bouwmaterialen zoals hout, isolatie en bitumen. Hiervoor heeft Calduran een samenwerking opgezet met Amoveerbedrijf Oranje BV. Zij slopen selectief en sorteren het bouwmateriaal.

Het gesorteerde kalkzandsteenpuin wordt met puinbrekers in een kleine fractie gebroken en zo goed mogelijk ontdaan van eventuele verontreinigingen. De nieuwe grondstof wordt per schip vervoerd naar de kalkzandsteenfabrieken van Calduran en daar als secundaire grondstof ingezet. Deze grondstof wordt toegevoegd bij het productieproces als zandvervanger.

Voor de productie van de zogenaamde Cradle tot Cradle producten, vermarkt onder de naam Caldubo® zet Calduran voorlopig 20% kalkzandsteen regranulaat in. Deze keuze is gemaakt op grond van de beschikbaarheid van kalkzandsteen uit sloopprojecten. Naast dit kalkzandsteen regranulaat, zet Calduran standaard circa 10% puin in afkomstig uit de eigen productie. Hierbij gaat het om de productieafkeur en het zaagafval. In totaal bevatten de Caldubo® producten circa 30% regranulaat.

Thema's

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.

Utiliteit

Oplossingen te vinden binnen thema utiliteit ICDuBo

Cradle to Cradle

De Cradle to Cradle visie volgt de natuur, waarin alle afval voedsel is.