CV Ketel HRE eVita van Remeha

CV Ketel HRE eVita van Remeha

P9200225

De HR-ketel is inmiddels gemeengoed in Nederland. HR staat voor Hoog Rendement en komt overeen met een rendement van 107% voor het verwarmen van een woning en het leveren van warm tapwater.

De “e” in HRe® staat voor elektriciteit. Wanneer een HRe®-ketel, zoals de Remeha eVita, aanslaat voor de verwarming levert het toestel tegelijkertijd ook 1000 W elektriciteit. Deze gaat via het stopcontact retour voor direct eigen gebruik in huis. Als het verbruik op dat moment lager is, wordt de stroom teruggeleverd aan het elektriciteitsnet. De werking van een HRe®-ketel is gebaseerd op micro-WarmteKrachtKoppeling (micro-WKK).

Micro-WKK ofwel micro-WarmteKrachtKoppeling is het met een brandstof tegelijkertijd opwekken van warmte en elektriciteit in een vaste verhouding, waarbij de warmte nuttig wordt gebruikt. In elektriciteitscentrales gaat een groot deel van de warmte die bij de elektriciteitsproductie vrijkomt verloren.

Stirlingmotor
De Remeha eVita HRe®-ketel bevat een hypermoderne Stirlingmotor, een compacte en zeer efficiënt werkende motor, die op aardgas gestookt wordt en naast warmte tegelijkertijd elektriciteit produceert. Een Stirlingmotor maakt gebruik van het feit dat een heet gas uitzet en een koud gas krimpt. Door gas beurtelings te laten uitzetten en krimpen wordt een zuiger in de motor op en neer bewogen, die een generator aandrijft.

De Remeha eVita genereert 1 kW (1000 Watt) elektriciteit zodra de ketel aanslaat voor verwarming. Deze elektriciteit is via het stopcontact direct voor eigen gebruik beschikbaar. Als het verbruik op dat moment lager is dan de opgewekte elektriciteit, vindt teruglevering plaats aan het elektriciteitsnet. Ten opzichte van een elektriciteitscentrale bespaart u met de Remeha eVita ca. 60% aan CO2-uitstoot per geproduceerde kWh. De restwarmte die ontstaat bij het opwekken van elektriciteit wordt in de Remeha eVita ook hergebruikt.

De eVita is geinstalleerd in ICDuBo door Holland Warmte.

Thema's

Energie

Oplossingen te vinden binnen thema energie in ICDuBo