Groen schuindak concept met PV van Greenpad

Groen schuindak concept met PV van Greenpad

De GreenPad is een duurzaam dak concept dat speciaal ontwikkeld is voor hellende daken. Dit dak concept is een combinatie van een groendak met een geïntegreerd zonnepanelen-systeem. De toepassing van het Sedumdak en het zonnepanelen-systeem wordt afgestemd op de situering van het dak.
De GreenPad is beschikbaar voor (sterk) hellende daken van 15 – 45°.

KLIMAATBESTENDIG BOUWEN
Dit unieke dak concept voor hellende daken maakt onderdeel uit van klimaatbestendig bouwen. De GreenPad kent vele voordelen op economisch en ecologisch vlak, zoals waterretentie, het verlagen van de omgevingstemperatuur, het herstel van de biodiversiteit en het opwekken van duurzame energie.

VEILIG ONDERHOUD
Voor het uitvoeren van het jaarlijkse onderhoud wordt de GreenPad voorzien van Snake Line beveiliging, waardoor het dak veilig te betreden is. Dit maakt het tot een duurzaam dak concept voor de lange termijn.

VOORDELEN
– Het opvangen en (tijdelijk) vasthouden van regenwater om overlast door extreme regenval te beperken
– Het stimuleren van de biodiversiteit in de bebouwde omgeving
– Het leveren van een bijdrage aan duurzame energie opwekking
– Het bijdragen aan verlaging van de omgevingstemperatuur
– Het veilig uitvoeren van werkzaamheden op het dak

 

GREENPAD OPBOUW:

GROENDAK

1     Sempergreen Sedummixmat

2     Substraatvlokken

3     Kunststof dakelement

4     Snake Line beveiliging

 

ZONNEPANELEN SYSTEEM

1     Zonnepanelen

2     Montage frame

3     Panlaten/tengels

4     Folie/dakbeschot

Thema's

Duurzame Corporatie

In het platform kunnen corporaties kennis uitwisselen, ervaringen delen en de markt uitdagen om met duurzame oplossingen te komen.

Energie

Oplossingen te vinden binnen thema energie in ICDuBo

Buitenruimte

Oplossingen te vinden binnen thema buitenruimte in ICDuBo