Impressie Klaslokaal boven

U-vorm opstelling (1,5 m afstand, max. 6 personen)

U-vorm opstelling (1,5 m afstand, max. 6 personen.

Trap naar klaslokaal boven

U-vorm opstelling tijdens een vergadering

U-vorm opstelling tijdens een training

U-vorm opstelling

U-vorm opstelling

U-vorm opstelling tijdens een training